Zásady zpracování osobních údajů


Za účelem využití služby „Konference, webinář, workshop, seminář nebo školení“ (dále jen „Služba“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje, které tito uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.
 
Osobní údaje Účastníků budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:
 
za účelem registrace Uživatelů na Službu;
 
za účelem zjišťování zpětné vazby od Uživatelů
 
za účelem případné další komunikace s Uživateli.
 
Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro dodání Uživatelem objednané Služby.
 
Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 
Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.