Pravidla služby Seznam jede

Vkládání článků je pro osobní potřeby

Na hlavní stránku Seznamu (dále „Službu“) můžete využívat pouze pro osobní potřebu, nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Vezměte prosím na vědomí, že obsah Služby může být předmětem práva třetí osoby k autorskému dílu či jinému duševnímu vlastnictví a samotným užíváním Služby nezískáváte oprávnění užívat její obsah jiným způsobem, než jaký vyplývá z těchto Podmínek či právního předpisu.


Výběr článků není tržiště

Prostřednictvím Služby nejste oprávněni přímo či nepřímo nabízet jakékoliv služby a produkty, šířit inzeráty, hlasovací mechanismy ovlivňující výsledky různých soutěží či vkládat jakýkoliv jiný komerční obsah.


Vložený obsah

Do Služby můžete vkládat pouze obsah, který neporušuje právní předpisy a dobré mravy. Zejména je zakázáno do Služby vkládat obsah (i) vulgární či rasově motivovaný, (ii) erotického charakteru, (iii) který je předmětem práv třetích osob k duševnímu vlastnictví, příp. práv třetích osob na ochranu osobnosti, nemáte-li k jeho užití prostřednictvím Služby příslušné oprávnění. Za obsah ukládaných informací nese odpovědnost Uživatel. Provozovatel za obsah informací poskytnutých Uživatelem neodpovídá, nestanovuje-li právní předpis jinak.

Vložením obsahu do Služby poskytujete Provozovateli oprávnění vložený obsah administrativně upravovat za účelem jeho přizpůsobení formátu Služby.