Počet aktivních příjemců služby

Počet aktivních příjemců služby podle čl. 24 nařízení o digitálních službách je k 31.1.2023: 96 354