Specifikace XML

Význam jednotlivých tagů (značek)

<TOUR>

povinné

Značka, v jejímž rámci je vše ostatní. Kořenovou značkou je <TOURS>.


<CURRENCY_ID>

povinné

V této značce je obsažena informace o měně. Sdovolená.cz vždy zobrazuje ceny v českých korunách, značku je nutné vždy psát v této podobě:

<currency_id>1</currency_id>

<TOUR_ID>

povinné
Značka určující unikátní ID generované cestovní kanceláří. V každém exportu a následné aktualizaci je potřeba dodržet u konkrétního zájezdu stejné ID. V případě změny ID v novém exportu bude zájezd považován za odlišný. ID hodnota musí obsahovat pouze alfanumerické znaky.

<TOUR_TYPE>

povinné

Značka určující typ zájezdu (pobytové u moře, poznávací, aktivní na lyže apod.). Hodnoty dle číselníku Sdovolená.cz.


<TOUR_DETAIL_URL>

nepovinné
Značka definující odkaz na webové stránky cestovní kanceláře popisující obecné informace o zájezdu. Užitím této značky získáváte další odkazující tlačítko v hlavičce zájezdu "Zobrazit zájezd na stránkách CK".

<TOUR_PRIORITY>

nepovinné

Značka určující tzv. prioritu zájezdu. Použijte číselné hodnoty, kdy "0" značí nejvyšší prioritu. Hodnoty se mohou opakovat, nedoporučujeme ovšem pro přesné roztřídění zájezdů. Priority ovlivňují seřazení zájezdů v rámci nabídky cestovní kanceláře v Adresáři CK.

<tour_priority>0</tour_priority>

<LOCATIONS>

povinné

Značka definující lokalitu zájezdu, tedy zemi, oblast a místo. Pod tuto značku patří:

<location>
<!-- ISO kód země dle číselníku, v tomto případě Turecko -->
 <country_id>TUR</country_id>
 <!-- textový název oblasti, nesmí se shodovat s názvem země -->
 <area_title>Antalya</area_title>
 <!-- textový název místa, nesmí se shodovat s názvem oblasti -->
 <place_title>Kumkoy Beach</place_title>
</location>

<TOUR_TITLE>

povinné
Značka definující název zájezdu. Používejte pouze alfanumerické znaky, limit 80 znaků včetně mezer. Název zájezdu nesmí obsahovat cenu, stravu, hvězdičky, vykřičníky nebo reklamní prvky ("akční nabídka" apod.).

<TOUR_DESC>

povinné v případě absence ostatních popisů (accommodation_desc, location_desc, program)
Značka definující popis zájezdu.

<ACCOMMODATION>

povinné

Značka definující ubytování. Pod tuto značku patří následující:

<accommodation>
 <type />
 <class_id />
 <title />
 <gps />
 <location_descs />
 <accommodation_desc />
</accommodation>

<TYPE>

povinný

Značka definující textový název typu ubytování. Pokud je zájezd bez ubytování, zadejte "Bez ubytování". Používejte pouze alfanumerické znaky a interpunkční znaménka. Příkladem:

<type>Hotel</type>

<CLASS_ID>

povinné

Značka určující počet hvězdiček. Hodnotu 1-11 zadávejte dle číselníku Sdovolená.cz. Příkladem 5*+:

<class_id>11</class_id>

<TITLE>

povinné u pobytových zájezdů
Značka definující název ubytování. Název nesmí obsahovat hvězdičky ani cenu. Příkladně:
 • <title>Sun Island Resort & Spa</title>

<GPS>

nepovinné
Značka určující GPS souřadnice ve formátu Latitude / Longitude. V případě použití GPS souřadnic, zájezd bude obohacen o mapový podklad.
 • <gps>
    <lat>60.2233</lat>
    <lon>114.1234</lon>
  </gps>

<LOCATION_DESCS>

povinný v případě absence ostatních popisů (tour_desc, accommodation_desc, program)
Značka popisující lokalitu ubytování. Pod tuto značku spadá <location_desc>, který může být obohacen o příznak Title. V případě více popisů v rámci značky je příznak Title povinný. Příkladem:
<location_descs>
 <location_desc title="Poloha">Hotel se nachazí v klidné obasti 200m od moře a 500m od centra města.</location_desc>
 <location_desc title="Prostředí">Hotel je situován blízko překrásného parku plného místní fauny a flóry.</location_desc>
</location_descs>

<ACCOMMODATION_DESCS>

povinný v případě absence ostatních popisů (tour_desc, location_desc, program)
Značka popisující vybavení pokoje a možnosti ubytování. V případě více popisů v rámci značky je příznak Title povinný.
<accommodation_descs>
<accommodation_desc title="Vybavení">Hotel byl rekonstruován v roce 2000 a splňuje tak požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Mezi vybavení patří bazén, posilovna i herna pro děti.</accommodation_desc>
</accommodation_descs>

<PHOTOS>

povinné
Značka definující fotografie zájezdu. Pod touto značkou musí být u každé fotografie zadáno pořadí, odkaz na URL fotografie a popis fotografie. První fotografie v pořadí je tzv. hlavní fotografie.
 • URL fotografie musí být encodované (nepoužívat diakritiku, mezery, zkrácené formy ampersandů).
 • Fotografie musí zobrazovat místa spojená se zájezdem.
 • Fotografie musí být ve formátu JPG či PNG. Maximální velikost fotografie 2MB.
 • Fotografie musí mít rozměr nejméně 400x300 obrazových bodů. Doporučujeme používat standardní poměr stran, tj. 4:3, 16:9 či panoramatické 4:1, 10:1.
 • Součástí fotografie nesmí být reklamní slogany, reklama nebo jiné výrazné grafické prvky.
 • Každá fotografie musí být v rámci zájezdu unikátní.
 • Http hlavička fotografie musí vracet status code 200 a musí obsahovat ETag.
<photos>
  <photo>

<!-- značka definující pořadí fotografie -->
    <order>1</order>

<!-- značka určující odkaz na fotografii -->
    <url>http://www.xyzxyz.cz/fotka1.jpg</url>

<!-- značka definující popis fotografie -->
    <desc>Vstup do hotelu</desc>
  </photo>
  <photo>
    <order>2</order>
    <url>http://www.xyzxyz.cz/fotka2.jpg</url>
    <desc>Hotelový bazén</desc>
  </photo>
</photos>

<TERM_GROUPS>

povnné
Značka označující varianty zájezdu. Pod touto značkou nalezneme všechny varianty zájezdu, které daný zájezd obsahuje. Zájezd nesmí obsahovat více variant zájezdů se stejnou stravou, dopravou a odjezdovými místy. Ve více variantách zájezdu se stejnou dopravou a stravou se nesmí opakovat stejná odjezdová místa.
<term_groups>
  <term_group />
<!-- 1. varianta zájezdu -->
<term_group />
<!-- 2. varianta zájezdu -->
</term_groups>

<TERM_GROUP>

povinné

Značka varianty zájezdu, která definuje skupinu termínů se stejnou dopravou, stravou a odjezdovými místy (maximálně 10). Varianta zájezdu obsahuje následující značky:

<term_group>
<!-- značka definující stravu, hodnota 1-8 dle číselníku -->
<board />

<!-- značka definující dopravu, hodnota 1-6 dle číselníku -->
<transport />

<!-- značka definující odjezdová či odletová místa, vždy konkrétní město -->
<dept_places />

<!-- značka popisující informace co vše obsahuje konečná cena -->
<price_incl />

<!-- značka popisující informace co vše neobsahuje konečná cena -->
<price_excl />

<!-- značka popisující informace o slevách -->
<discounts />

<!-- značka definující jednotlivé termíny v dané variantě zájezdu -->
<terms />
</term_group>

<PRICE_INCL> / <PRICE_EXCL> / <DISCOUNTS>

nepovinné

Tyto značky a jejich textový obsah popisují co konečná cena obsahuje či neobsahuje za služby, taxy, příplatky apod. Značka <discounts> popisuje případné slevy.
Každá položka musí být napsána zvlášt, nikoliv všechny jako blok textu. Tímto zamezíte k usekávání textu. Limit znaků pro každou položku je 200 znaků včetně mezer, položek může být 20.

<price_incl>
<item><desc>letecká přeprava Praha-New York</desc></item>
<item><desc>7x nocleh v hotelu</desc></item>
</price_incl>
<price_excl>
<item><desc>vízum</desc></item>
<item><desc>vstupy na jednotlivé památky a Empire State Building</desc></item>
<item><desc>fakultativní program</desc></item>
</price_excl>
<discounts>
<item><desc>Sleva 10% za nákup do 22.6.2013 přes internet</desc></item>
</discounts>

<TERMS>

povinné

Značka definující jednotlivé termíny v dané variantě zájezdu. ID termínu je v rámci jedné varianty zájezdu unikátní. ID konkrétního termínu je nutno zachovat napříč generováním XML. Termín musí být k objednání či poptání na webových stránkách cestovní kanceláře.
Struktura XML termínů je následující:

<terms>
 <term>

<!-- značka určující ID, generované cestovní kanceláří -->
  <id>111111<id/>

<!-- značka definující začátek termínu, musí být dříve než koncové datum -->
  <start>2013-07-14</start>

<!-- značka definující konec termínu, musí být později nez počáteční datum -->
  <end>2013-07-22</end>

<!-- značka určující počet dní, musí být větší než nula a počet nocí -->
  <day_count>9</day_count>

<!-- značka určující počet nocí, musí být nula nebo více -->
  <night_count>8</night_count>
  <prices>
   <price>
    <desc_id />
    <final_price />
   </price>
  </prices>
  <availability />

  <purchase_url />

 </term>
</terms>

<PRICES> / <AVAILABILITY> / <PURCHASE_URL>

povinné

Cenové položky <prices>:

Značka definující jednotlivé cenové položky daného termínu, včetně typu osoby, konečné ceny a odkazu na objednávací formulář či poptávku. Cena musí být vždy za termín, ke kterému se vztahuje. Musí obsahovat všechny poviné příplatky a taxy. Cena za dospělého může být v rámci termínu jen jedna a musí odpovídat ceně za první osobu. Cena za dospělého musí být vždy definována a musí být vyšší než 0. V případě, že je cena za dítě 0, považuje se za "zdarma".

Dostupnost termínu pomocí značky <availability>:

Odkaz musí vracet status code 200. Odkaz musí vracet hodnoty:

 • 1 - volno
 • 2 - obsazeno
 • 3 - nedokázal zjistit.

Odkaz nesmí obsahovat jiná data jako HTML kód a podobně.

Odkaz na objednávací formulář <purchase_url>:

Na cílové stránce musí být umožněno uživatelům si daný termín objednat, rezervovat či poptat. Stránka musí obsahovat název zvoleného zájezdu, zvolený termín, dopravu a stravu se stejnou cenou, jako je uvedena v XML souboru.

Struktura XML cenových položek je následující:

<terms>
 <term>
  <id />
  <start />
  <end />
  <day_count />
  <night_count />
<!-- značka sekce cen -->
  <prices>
<!-- značka cenových položek termínu -->
   <price>
<!-- ID popisu ceny dle číselníku; 1 - dospělý, 2 - dítě, 3 - senior -->
    <desc_id>1</desc_id>
<!-- značka určující konečnou cenu za osobu -->

    <final_price>15000</final_price>
   </price>
  </prices>
<!-- odkaz na skript, který ověřuje dostupnost termínu -->
  <availability>http://www.ck.cz/dostupnost.php?termin=12345</availability>
<!-- odkaz na objednávací či poptávající formulář daného termínu u CK -->
  <purchase_url>http://www.ck.cz/objednavka.php?termin=12345</purchase_url>
 </term>
</terms>


<ADVERT_CUSTOM_LABEL>

nepovinné

V této značce je obsažena informace o štítcích pro Produktové inzeráty Sklik. K jednomu zájezdu je možné uložit až 4 uživatelské štítky. Každý štítek může mít maximálně 50 znaků textu. <ADVERT_CUSTOM_LABEL> jsou součástí sekce <TOUR> jako jejich podsekce.

<advert_custom_label>Zájezdy Karibik</advert_custom_label>  
<advert_custom_label2>Vánoční slevy</advert_custom_label2>
<advert_custom_label3>Last minute</advert_custom_label3>
<advert_custom_label4>Prosinec 2016</advert_custom_label4>

V případě, že se v XML feedu vyskytují jiné značky než ve vzorovém XML souboru či výše uvedené, nebudou systémem zpracovány či XML feed nebude validní.

Pomohl Vám tento článek? Ne