Pravidla služby Sdovolená.cz

Subjekt je povinen za účelem zobrazování inzerátů na službě Sdovolená.cz připravit export dat ve formátu XML. Takto vytvořený soubor dat musí splňovat pravidla uvedená v následujících sekcích.

Co je XML feed?

Jedná se o speciální datový soubor ve formátu XML, který obsahuje informace o nabízených zájezdech (název, popis, fotografie, údaje o termínech apod.).

Generované XML si vytvářejí ve spolupráci se svými webmastery samy cestovní kanceláře synchronně s internetovými stránkami, případně využívají externí společnosti zajišťující XML data.

V případě, že si XML soubor tvoříte ručně, silně doporučujeme navštívit sekci "Vzorové XML".


Obecná pravidla

Všechny minimální a maximální hodnoty tagů včetně jejich povinnosti apod. jsou uvedeny v souboru XSD.
Nepoužívejte HTML značky.
Pro last minute nabídky vytvořte separátní feed se stejnou strukturou a pravidly jako velký feed. Last minute feed obsahuje pouze last minute nabídky. Velký feed obsahuje všechny nabídky včetně last minute.
Last minute feed musí obsahovat ID zájezdů a terminů shodne s velký feedem

Vyžívejte ETagy:
  • etagy posílejte u obrázků i XML souborů
  • etagy by měly být tvořeny nejlépe z obsahu XML souboru, nebo datumu poslední změny obrázku apod.
  • obsah XML souboru by neměl obsahovat nic, co by záviselo na konkrétním generování (čas exportu apod.). Tím se zajistí, že při vygenerování nového XML se stejným obsahem se etag nezmění.
  • pokud se etag souboru shoduje s tím, který pošleme v http hlavičce „if-none-match“, pošlete nám pouze http status 304 (Not modified) bez obsahu
  • pokud se etag liší, nebo my neuvedeme „if-none-match“ v requestu, soubor standardně pošlete (tedy http status 200 s hashem obsahu jako novy etag v hlavičce)

Pomohl Vám tento článek? Ne