Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby Kontaktuje prodávajícího u detailu inzerátu na serveru Sauto.cz, dostupného z internetové adresy (URL) https://www.sauto.cz/ (dále jen „Služba“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a další data), které tito Uživatelé zadají prostřednictvím Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, zejména oslovení inzerenta Uživatelem se zájmem o jeho služby. Za tímto účelem budou osobní údaje Uživatele předány inzerentovi dle volby Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.