Vypočtené metriky

Matematické operace:

Umožňují aritmetické operace mezi metrikami a konstantami. Vytvořit tak lze podílové metriky, klouzavý průměr atp.

Př. ([Visitors]/[PageViews])+1

     ([Visitors,-2]+[Visitors,-1]+[Visitors])/3 počítá klouzavý průměr za 3 poslední období


Časový posun:

Umožňuje odkazovat na jiné než aktuální časové období.

[PageViews] > [Pageviews, -1] je pravdivá, pokud aktuální PageViews je větší než Pageviews o období dříve. Možné je období odkazovat dynamicky (podle aktuální granularity), nebo absolutně.


[Název metriky, -1d] tedy odkazuje o 1 den zpět. Další možnosti jsou w (týden), m (měsíc) a y (rok).


Př. [PageViews] > [Pageviews, -7d] porovnává PV za aktuální zvolený čas a o 7 dní nazpět.

     (([Reální uživatelé]/[Reální uživatelé, -1])-1)*100 počítá procentní změnu Reálných uživatelů mezi stávajícím a minulým obdobím


Funkce:

Umožňují použití definovaných funkcí: abs, min, max, round, ceil, floor, log, pow, sqrt

Př. sqrt(2)

     max([Uživatelé], [Cookies])


Podmínka:

Na základě výsledku podmínky vybere výsledek.

IF <podmínka> THEN <výraz1> ELSE <výraz2>. Pokud je podmínka nenulová, výsledkem je výraz1, pokud je podmínka nulová, výsledkem je výraz2.


Př. IF [PageViews] > ([Pageviews, -1] * 1.1) THEN [Pageviews] ELSE [Pageviews, -1]

Část ELSE je povinná a je možné podmínky zanořovat.


Logické operace:

Umožňují vyhodnocovat podmínky, jedná se o porovnání a logické operace (AND, OR, NOT). Výsledek může být 1 (je pravda) nebo 0 (není pravda).