Definice metrik

Pageviews
Počet zobrazení stránek (načtení nového obsahu do stránky prohlížeče)

Počet návštěv
Návštěva je sled po sobě následujících zobrazení (v některých případech také kliků a eventů) na jedné službě.
Návštěvu je možné ukončit ze dvou důvodů:
1)    časový důvod
-    Po uplynutí 30 minut od posledního zobrazení (interakce?)
-    O půlnoci (GMT - zobrazení času jako CET se bude řešit v budoucnu na úrovni GUI)
2)    nový příchod z kampaně nebo vyhledavače
-    URL landing page obsahuje parametr utm_source a zároveň je celá url rozdílná než url landing page původní (běžící) návštěvy
-    Referer je vyhledavač (domény search.seznam.cz, google.*, search.centrum.cz, bing.com, ?) a zároveň je url refereru rozdílná od url refereru landing page původní (běžící) návštěvy

Zobecněno – Pokud od poslední akce uživatele uplynulo méně jak 30 min a referrer je z cizí služby, pak nová návštěva nastane pouze, pokud je URL referreru rozdílné od URL referreru s kterým aktuální návštěva začala. Pokud však přijde z Adwords, Adsence nebo Sklik a nemá v URL UTM parametry, pak je toto chápáno jako nová návštěva.

Existuje výpis výjimek, kdy se návštěva neseká, byť je pravidlo naplněno např. Login, platební brána apod.
Pokud uživatel přijde na službu během 30 minut od posledního zobrazení z jiného umístění (referer je prázdný, nebo jiná doména než aktuální služba) pokračuje původní návštěva a nemění se ani její zdroj.

Počet návštěvníků:
Počet unikátních Cookies. Seznam Reporter používá Cookies 3 strany. Pokud uživatel Cookies maže nebo neakceptuje, pokaždé, kdy mu služba vytváří novou Cookie, počítá se nový návštěník.

Doba zobrazení stránky:
Rozdíl mezi časem zobrazení dané stránky a časem zobrazení následující stránky. Pokud není žádné další zobrazení, počítá se jako čas 0. Do průměru se pak takové zobrazení nepočítá.

Doba návštěvy:
Součet časů zobrazení všech zobrazení v dané návštěvě.

Doba strávená návštěvníkem:
Součet časů zobrazení všech zobrazení daného návštěvníka (dané Cookie).

Počet zobrazených stránek na návštěvu:
Počet zobrazneých stránek vygenerovaných uživatelem během jedné návštěvy.

Počet zobrazených stránek na návštěvníka:
Počet zobrazených stránek vygenereovaných jedním návštěvníkem.

Exit rate:
Poměr počtu zobrazení, která ukončují návštěvu (jsou poslední v dané návštěvě), ku všem zobrazením.

Bounce rate:
Poměr počtu zobrazení, která jsou první a zároveň poslední v dané návštěvě (návštěva s právě jedním zobrazením), ku všem zobrazením.

Počet návštěv(Ge):
Počet návštěv podle metodiky používané Gemiusem (návštěvu ukončuje pouze časový 30-ti minutový limit).

Počet nových návštěvníků:

Počet prvních návštěv: