Produktový list

 

Pro zobrazování Vašich položek na službě Zboží.cz je potřeba mít vytvořenou kampaň.

 

 

 

Služba Zboží.cz

Tato služba je určena všem Subjektům registrovaných na serveru Zboží.cz, provozovaném společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685, jež splňují Všeobecné obchodní podmínky dostupné na internetové adrese (URL): http://napoveda.seznam.cz/cz/vop.html.

Tato služba Subjektům přináší:

 • Možnost prezentace svých položek na Serveru Zboží.cz.
 • Stahování dat z XML souboru do Serveru Zboží.cz 12x denně z URL adresy evidované v administraci Zboží.cz
 • Přístup do administračního rozhraní Serveru Zboží.cz, kde zástupce Subjektu edituje informace o Subjektu (kontaktní údaje, dodací podmínky, možnosti platby).
 • Technickou podporu ze strany Provozovatele v pracovních dnech v době od 9 do 17 hodin prostřednictvím e-mailové adresy zbozi@firma.seznam.cz.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci této služby informovat zástupce Subjektu do 5 pracovních dní na jakýkoli obdržený podnět.
 • Zobrazení odpovídajících nabídek v Produktových detailech, jsou-li Produktové detaily systémem Zboží.cz vytvořeny. Položky zařazené do produktových detailů musí odpovídat svojí povahou produktovému detailu a jsou automaticky vytvářeny systémem Zboží.cz.
 • Zobrazení položek ve výsledku hledání a v kategoriích na Zboží.cz, pro které nejsou vytvořeny Produktové detaily
 • Proklik uskutečněný ze Zboží.cz do internetového obchodu je zpoplatněn minimální cenou 0,50 - 2 Kč bez DPH dle výše prodejní ceny.
 • Možnost si nastavit maximální cenu za proklik, kterou je ochoten pro danou položku v produktu nebo výsledku hledání na Zboží.cz investovat, systém spočítá cenu prokliku, která je nutná k udržení na dané pozici (second-price)
 • Akceptována je číselná hodnota bez mezer mezi řády, k oddělení haléřů slouží čárka nebo tečka. Přípustná hodnota je z intervalu 0,50 až 500 Kč. Pro odstranění předchozího nastavení slouží prázdná hodnota. Není-li značka MAX_CPC či MAX_CPC_SEARCG u nabídky uvedena, nebo je v ní vyplněna hodnota menší než cena za proklik dle výše prodejní ceny, za proklik v produktovém detailu či ve výsledku hledání bude účtováno minimální cenou 0,50 - 2 Kč bez DPH dle výše prodejní ceny.
 • On-line přístup do statistik – zde bude moci Subjekt (provozovatel internetového obchodu) sledovat úspěšnost položek – počty prokliků, CTR, počet zhlédnutí; vše bude moci sledovat v rámci jednoho dne, případně celého měsíce.
 • Nastavení rozpočtu, který by neměl být překročen (tolerance nastavení dle stavu robota) *

 


* Změna finančního limitu, aktivace či deaktivace kampaně se projeví nejpozději do 24 hodin od zadání požadavku.

 

Produktový list ke stažení

Produktový list ve formátu PDF si můžete stáhnout zde: Produktový list Zboží.cz.

 

Tento produktový list a ceník jsou platné od 1. 3. 2018.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu.