Použití nástroje Telnet

Jakmile máte nainstalovaný Klient služby Telnet, můžete ověřit dostupnost SMTP, POP3 a IMAP serveru následujícími kroky:

 • Do okna Spustit (Start > Spustit, zkratka Ctrl+R nebo ve Windows 8/10 vyhledávací pole) zadejte jeden z následujících příkazů pro kontrolu spojení s požadovaným serverem:

  telnet smtp.seznam.cz 25
  telnet pop3.seznam.cz 110
  telnet imap.seznam.cz 143

 • V okně by se měla zobrazit některá z následujících správných odpovědí:

  220 2.0.0 Seznam SMTP server waiting for HELO/EHLO
  +OK Hello, this is Seznam POP3 server unknown.
  * OK Seznam IMAP server ready

 • V případě testu SSL portů 465, 993 a 995 se při správném spojení zobrazí pouze černé okno s blikajícím kurzorem.
 • Zobrazí-li se informace o nedostupnosti nebo ztracení spojení, je komunikace na portech blokována. Ověřte nastavení firewallu a bezpečnostních aplikací a obraťte se na svého poskytovatele připojení se žádostí o prověření situace.
 • V případě potíží s odesíláním pošty doporučujeme v poštovním programu nastavit SMTP server vašeho poskytovatele připojení.

 

Je návod příliš stručný? Zobrazte si podrobnou obrázkovou nápovědu.

 
 • V menu Start klikněte na Spustit, případně použijte klávesovou zkratku Win+R. Ve Windows 8 a novějších můžete použít vyhledávací tlačítko v hlavní nabídce.
   
 • Do spouštěcího řádku vepište příkaz a potvrďte kliknutím na OK nebo klávesou Enter.

  Příkaz se skládá ze zavolání nástroje Telnet (mezera), zadání adresy serveru (mezera) a portu, na kterém služba komunikuje, tedy např.:

  telnet smtp.seznam.cz 25 ...pro ověření dostupnosti SMTP serveru

  telnet pop3.seznam.cz 110 ...pro ověření dostupnosti POP3 serveru

  telnet imap.seznam.cz 143 ...pro ověření dostupnosti IMAP serveru


 
 • Po potvrzení se otevře okno nástroje Telnet a provede se pokus o spojení s požadovaným serverem na požadovaném portu. Pokud je spojení mezi vaším počítačem a naším SMTP/POP3/IMAP serverem v pořádku, zobrazí se vám v okně následující odpovědi a výsledky pokusu o spojení:
   
SMTP: "220 2.0.0 Seznam SMTP server waiting for HELO/EHLO"


POP3: "+OK Hello, this is Seznam POP3 server unknown."


IMAP: "* OK Seznam IMAP server ready"


Nástrojem Telnet můžete ověřit i spojení na SSL verze serverů, tedy SMTP na portu 465, POP3 na 995 a IMAP na 993. V případě úspěšného spojení se ovšem nevypisuje žádné hlášení, okno Telnetu pouze zůstane prázdné s blikajícím kurzorem.
 

Připojení se nezdařilo

V případě, že se spojení nezdaří, zobrazí se v okně Telnetu jiné a chybové hlášení, například:

"Připojování k smtp.seznam.cz...Nelze navázat spojení s hostitelem. na portu 25: Připojení se nezdařilo"
 
nebo jiné hlášení, značící potíže s dostupností testovaného serveru. To znamená, že je komunikace z nějakého důvodu blokována. Takové chování může být způsobeno chybně nastavenými bezpečnostními programy v počítači (běžně např. firewall) nebo samotným poskytovatelem internetového připojení, který komunikaci na konkrétních portech záměrně blokuje.
 
V takovém případě samozřejmě doporučujeme překontrolovat nastavení bezpečnostních programů a firewallu a pokud si nejste potřebnými kroky jisti, je jistější si na pomoc přizvat zkušenějšího kamaráda nebo známého či přímo odborníka.
 
V případě potíží pouze se SMTP serverem (obvykle tedy odesíláním zpráv) je další možností nastavit si do používaného poštovního programu (Outlook, Thunderbird apod.) přímo SMTP server vašeho poskytovatele internetového připojení. Potřebné parametry nastavení vám váš poskytovatel určitě ochotně na dotaz sdělí.
 

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás