Závěrečné ustanovení pro odkazy

Odkaz umístěný na Seznamu stejně jako webová prezentace, na níž odkazuje, nesmí odporovat platným mezinárodním právním normám, platným právním normám České republiky, obecně uznávaným mravním hodnotám a etickým pravidlům firmy Seznam.cz.

Odkazy nebo žádosti s obsahem porušujícím výše uvedená pravidla mohou být upraveny či smazány (s e-mailovým vyrozuměním či bez něj).

Ve všech případech včetně nejasností jsou konečnými arbitry administrátoři odkazového katalogu odkazy.seznam.cz.

Seznam.cz si vyhrazuje právo nezařadit jakýkoli odkaz. Každý zadavatel odkazu má však právo na vysvětlení zásahu do podoby odkazu (formou e-mailu po vznesení e-mailového dotazu).

Firma Seznam.cz nenese jakoukoli zodpovědnost za škodu či ušlý zisk vzniklé uvedením podoby odkazu do souladu s těmito pravidly ať již v okamžiku zatřídění odkazu či během pozdější kontroly.

Pomohl Vám tento článek? Ne