Závazná pravidla pro odkazy

Vážení uživatelé, přečtěte si pozorně následující pravidla určující podobu odkazů v katalogu odkazy.seznam.cz.

Obecná pravidla

Webová prezentace musí splňovat následující podmínky:

 • obsah stránky musí být aktuální a kvalitní,
 • musí být z větší části dokončena,
 • musí být napsána v českém či slovenském jazyce (ve výjimečných případech velmi kvalitního obsahu je možné schválit i web v anglickém jazyce),
 • nesmí se jednat o MFA (stránky vytvořené jen pro vydělávání na zobrazování reklamy a affiliate odkazů), SEO stránky (stránky vytvořené jen pro odkazování na jiné stránky), produktové mikrostránky (popisující nějaký produkt), weby zprostředkovávající snadno dostupný obsah z jiných serverů (typicky weby využívající archívy jiných služeb a embed videa) a podobné obvykle málo kvalitní a pro běžného uživatele zbytečné webové stránky,
 • nesmí se jednat o web, který zprostředkovává obsah jiných serverů (typicky stránky s odkazy do videoarchívů televizí, nebo embed videi z jiných serverů)
 • nesmí se jednat o web nabízející služby, produkty, nebo obsah zveřejněný pouze za poplatek. Firmy lze zdarma umístit do katalogu www.firmy.cz.
 • Ve všech případech včetně nejasností jsou konečnými arbitry administrátoři odkazového katalogu odkazy.seznam.cz.
 

URL (internetová adresa stránky)

URL odkazu musí být:

 • plně funkční v době podání žádosti o zatřídění odkazu,
 • v souladu s textem žádosti o přidání odkazu,
 • zadáno s http://, nebo https:// na začátku.

 

URL nesmí mířit na skripty placených serverů, které na konci obsahují znaky pro identifikaci uživatele (jméno, ID apod.). Nesmí se jednat o přesměrovanou stránku, tzv. redirect.

Název stránky

 
Pravidla pro název stránky:
 • nesmí být delší než 25 znaků,
 • pokud název popisuje osobní stránku, pak musí být zapsán v podobě, uvedené na stránkách,
 • musí začínat velkým písmenem, popřípadě zdůvodnitelnou číslovkou, nikoli znaky, jako: !, @, #, $, %, ^, &, ..., * apod., za prvním písmenem následují malá písmena,
 • nesmí obsahovat superlativy, jako nejlepší, nejhorší (s výjimkou pokud jde např.: o soutěž o nejlepší píseň), zmínky o kvalitě a ceně (např.: výborný, skvělý, levný, výhodný, apod.). Výjimky platí pouze pro názvy obsahující slova ve tvaru obecně používaném na internetu,
 • název poukazující na odkaz, který je časově omezen (kulturní akce apod.) může uvádět datum (popř. rok) konání, ale pouze v případě, že vypršení zobrazování odkazu v odkazovém katalogu je nastaveno na datum, kdy tato akce končí.

Popis odkazu

Popis odkazu blíže určuje obsah webové prezentace, na kterou odkazuje a musí splňovat tyto podmínky:

 • popis musí být tvořen smysluplnými větami. Věty popisu musí vždy začínat velkým písmenem a pokračovat malými,
 • věty popisu musí obsahovat pouze stručnou charakteristiku stránky a jejich forma musí být nadčasová,
 • popisek musí být v souladu s pravidly českého pravopisu
 • popis končí standardním interpunkčním znaménkem, preferována je tečka. Ostatní interpunkční znaménka mohou být použita pouze ve výjimečných případech,
 • v popisu nesmí být obsažena slova s předponou "nej" (pokud nejde např. o soutěž o nejlepší píseň), obecně superlativy a zmínky o kvalitě, kvantitě, slevách nebo ceně (např.: výborný, nejvýhodnější, levný, výhodný, zdarma), e-mailové či telefonní kontakty a poštovní adresu, 
 • pokud popisek odkazuje na časově omezenou akci, je povoleno v popisku uvádět i datum jejího konání,
 • v popisu není dovoleno uvádět proměnlivé informace typu "200 automobilů ihned k odběru",
 • popis nesmí obsahovat věty s mizivou informační hodnotou (např.: Stránka obsahuje všechno, co jste potřebovali vědět o...) a výčet položek nesmí být zakončen zkratkou "atd.",
 • popis nesmí být výpisem klíčových slov pro hledání (např. prodej, výkup, komise, protiúčet, leasing),
 • maximální délka popisu je 130 znaků.

 

Kategorie

Hlavním cílem je umisťovat odkazy do tematicky správných a relevantních kategorií a (v případě, že je to možné) co nejhlouběji ve stromové struktuře kategorií katalogu. Zároveň:

 • není možné přidávat více odkazů na jednu prezentaci do stejné kategorie nebo do kategorie, která leží v kořenové struktuře kategorií pod nebo nad tou, v níž je už jiný odkaz této WWW prezentace zařazen,
 • obsahuje-li stránka erotický obsah, musí dále splňovat i pravidla pro zařazení odkazu s erotickou tématikou,
 • do některých obecných kategorií jako Cestování, Erotika, Zpravodajství, atd. není možné přímo doporučit odkaz. Tzv. hlavní kategorie jsou administrovány redakčně a pro zařazení do této kategorie musí být web obsahově velmi hodnotný - viz pravidla pro zařazení odkazů do hlavních kategorií.

 

Počet a podoba odkazů

 • V případě nekomerčního záznamu mohou být v odkazovém katalogu nejvýše 3 odkazy na stejnou stránku. Toto pravidlo platí pouze v případě, že si obsah odkazu svou kvalitou zasluhuje zařazení do více než jedné kategorie. V případě hodnotného obsahu může administrátor odkazového katalogu udělit další výjimku.
 • Odkazy umístěné v kategoriích, kde je nutná častá aktualizace (např. programy kin), musí být aktualizovány a jejich obsah nesmí být starší než 3 měsíce, jinak mohou být smazány.
 • Stránka musí vést přímo na obsah uváděný v popisu. V případě přesměrování na zcela jinou prezentaci bude odkaz smazán. To samé se týká případů, kdy odkaz obsahuje obtěžující nevyžádanou reklamu (např. pop-up okna), viry, přesměrování na jinou sazbou placené připojení, tzv. dialer a jiné škodlivé a obtěžující prvky.
 • Prezentace musí obsahovat hodnotné informace, musí  být aktualizována (pokud to charakter informací vyžaduje) a nesmí obsahovat komerční obsah (typicky produktové mikrostránky).

 

Nadstandardní umístění

Máte-li zájem o umístění reklamy v katalogu Seznam, využijte placené produkty a služby.

 

Pomohl Vám tento článek? Ne