Zařazení odkazů do hlavních kategorií

Na odkazy.seznam.cz najdete 2 typy kategorií
  • běžné kategorie (těch je většina - například Televizní seriály),
  • hlavní kategorie - ty na první pohled vypadají stejně jako běžné kategorie, jedinou výjimkou je, že do nich nelze přímo vkládat nové stránky.
Hlavní kategorie jsou tyto:

Jak zařazujeme stránky do hlavních kategorií?

Odkazy v hlavních kategoriích jsou redakčně spravovány a do těchto kategorií přidáváme jen odkazy na základě komplexního hodnocení kvality webu. 
Kvalitu odkazu před zatříděním do hlavní kategorie hodnotíme z těchto pohledů (a nejenom z nich):
  • obsah je velmi kvalitní a aktualizovaný,
  • odkaz svým obsahem umí pojmout významnou část tématu dané kategorie (není příliš úzce zaměřen)
  • webová stránka bude uživateli ku prospěchu,
  • reklama na webu není obtěžující,
  • odkaz je v daném oboru jedním z nejčastěji navštěvovaných a doporučovaných webů.
Díky dobrému hodnocení v těchto a dalších faktorech může být odkaz ručně přidán do hlavní kategorie.
Do hlavní kategorie umisťujeme rozumné množství kvalitních webů, obvykle by to mělo být něco kolem deseti kvalitních webů v jedné kategorii, což ale také závisí na kvalitě webů v daném oboru.