Pravidla pro erotické odkazy

Pokud vkládáte odkazy s erotickým obsahem, platí kromě obecných pravidel pro zadávání odkazů následující pravidla:

 • Stránky nesmí porušovat platné zákony ČR.
 • Na stránkách nesmí být textové ani obrazové dokumenty se zvířaty a osobami mladšími 18 let.
 • Stránky musí být výhradně erotického charakteru.
 • Na stránkách se nesmí otevírat více, než jedno pop up okno.
 • Stránky nesmí žádným způsobem zasahovat do nastavení počítače nebo prohlížeče.
 • Stránky nesmí být duplicitní: typicky stránky s embed videi z jiných serverů.
 • Stránky mohou být umístěny pouze do jedné sekce katalogu erotika. V případě, že jde o vysoce kvalitní a různorodý web může administrátor katalogu stránky umístit do více sekcí.
 • Stránky nesmí propagovat ani odkazovat na placené služby, které neposkytují uživatelům transparentní informace o ceně služby. Takové odkazy se do katalogu normální cestou přes registraci nedostanou. Pokud je propagujete, porušujete naše pravidlo chránit uživatele.
 • Na stránkách nesmí být umístěn žádný soubor ani programový kód, který by jakýmkoliv způsobem poškozoval počítač uživatele, prohlížeč nebo data uživatele.
 • Stránka, ani kód umístěný na stránce, nesmí využívat počítač uživatele k vlastní duplikaci či dalšímu šíření.
 • Do katalogu erotických odkazů se nezařazují stránky z freewebů, kde je zakázáno umisťování stránek s erotickým obsahem (příklady těchto freewebů: sweb.cz, volny.cz, geocities.com, wz.cz, webzdarma.cz, webpark.cz, tiscali.cz, mujweb.cz, freehosting.cz, multiweb.cz, ic.cz atd.).
 • Pokud se změní obsah stránek již zatříděného odkazu na dialer nebo jiný obsah, který odporuje závazným pravidlům katalogu Seznam.cz, bude odkaz smazán. V případě opravy obsahu a sjednání nápravy ze strany majitele www bude odkaz na žádost klienta do katalogu znovu zařazen. V případě, že se situace bude opakovat a majitel www znovu změní obsah, který nebude odpovídat pravidlům katalogu, bude odkaz natrvalo smazán a už jej nebude možné zařadit do katalogu.
 • Pokud se změní URL nebo bude stránka přesměrována na jinou doménu (redirect), je klient povinen tuto změnu (pomocí kontaktního formuláře nebo přes editační formulář z webu) nahlásit na Seznam.cz, aby bylo možné opravu URL provést. Pokud tak neučiní, bude odkaz smazán. V případě, že si zažádá o znovu zařazení odkazu a po určité době bude jeho doména znovu přesměrována, bude odkaz smazán natrvalo a již nebude možné ho zařadit do katalogu.
 • V případě, že některá část stránek je placená (premium SMS, platební karta, Paypal, atd.), musí být na stránkách v placené sekci uvedeno IČ provozovatele webu a kontakt.
 • Pokud je přístup na stránky placen formou SMS musí být cena viditelně ve všech zařízeních a prohlížečích umístěna u telefonního čísla a k jejímu zobrazení musí být použit standardní font o velikosti minimálně 11 obrazových bodů.
 • V případě placeného přístupu na stránky je podmínkou pro zařazení odkazu poskytnout administrátorovi katalogu na požádání časově omezený přístup do placené části stránek za účelem zjištění kvality obsahu.
 • Každý web, který cokoli prodává, ať už se jedná o galerie, videa, DVD, nebo fetišistické zaměření (prodej použitého prádla atd.) musí mít na stránkách IČ a obchodní podmínky včetně kontaktu.

Je-li na stránkách s erotickým obsahem umístěn dialer, musí splňovat všechny níže uvedené podmínky.

Podmínky pro zatřídění stránky obsahující dialer do katalogu:


Každý dialer nebo odkaz na dialer musí obsahovat:

 • Funkční kontakt na provozovatele dialeru a zároveň kontakt na provozovatele placených stránek včetně IČ provozovatele webu.
 • Licenční podmínky využití služby.
 • Cena musí být umístěna ve viditelné části dialeru a k jejímu zobrazení musí být použit standardní font (viditelný ve všech počítačích) o velikosti minimálně 10 obrazových bodů, barva fontu musí být kontrastní k pozadí stránky.
 • Pod cenou musí být umístěno tlačítko nebo zaškrtávací pole s textem: "Souhlasím s podmínkami a s využitím služby."
 • Dialer musí jít z počítače kdykoliv odinstalovat bez jakýchkoliv komplikací v průběhu připojení musí být viditelné a aktivní tlačítko "Odpojit".
 • Po odpojení se v počítači musí obnovit původní připojovací číslo, které bylo nastaveno před použitím dialeru.

Dialeru nebo odkazu na dialer umístěném na stránce je zakázáno:

 • Spouštět se automaticky.
 • Uskutečnit spojení bez předcházejícího souhlasu s využitím služby.
 • Odesílat nebo kopírovat z počítače jakékoliv informace bez vědomí uživatele.
 • Cena nesmí být uvedena tak, aby kvůli jejímu zjištění bylo nutné jakkoliv posouvat stránku nebo její část.
 • Software nesmí upravovat nastavení počítače nebo prohlížeče.
 • Dialer nesmí trvale měnit číslo přes které se uživatel připojuje; jakmile uživatel ukončí využívání služby, musí neprodleně umožnit připojení přes původní připojovací číslo uživatele.
 • Žádné části dialeru nesmí v počítači zůstávat po jeho odinstalování.


Porušení kterékoliv z těchto podmínek může vést k trvalému vyřazení stránky z katalogu, případně i k omezení dalších registrací provozovatele.


Chcete-li přidat odkaz zdarma do Erotických kategorií, klikněte zde.

Chcete-li editovat (změnit) odkaz v Erotických kategoriích, klikněte zde.

  
Pomohl Vám tento článek? Ne