Je možné mít odkaz ve více kategoriích?

Přidání více odkazů na jednu webovou prezentaci je možné, nicméně obvykle umisťujeme odkazy pouze do 3 tematicky rozdílných kategorií. Musí však být dodrženo pravidlo, že do další kategorie je registrována pouze ta část (stránka) prezentace, jejíž obsah přímo souvisí s tématem kategorie. 

Zároveň se nesmí v kategorii objevit více než jeden odkaz na danou stránku. To platí i v případě, že každý z odkazů má jinou adresu, ale všechny vedou k naprosto stejné prezentaci.

Pomohl Vám tento článek? Ne