Nastavení

V části Nastavení najdete odkazy Profil a Ostatní.

Profil

Po kliknutí na odkaz Profil se objeví formulář, ve které můžete měnit některá nastavení.

Do položky Biografie napište něco o sobě (kdo jste, co máte rád(a), čím se zabýváte apod.). Obsah této položky schválí redakce. Po schválení se objeví na webu v medailonku u každého vašeho článku.

V položce Profilová fotka si můžete nahrát profilovou fotku. Také tuto položku schválí redakce. Po schválení se začne fotka zobrazovat na webu v medailonku u každého vašeho článku. Redakce schválí pouze takové fotky, které splňují pravidla pro profilovou fotku.

V položce Telefon můžete případně aktualizovat vaše telefonní číslo. Váš telefon se samozřejmě nikde veřejně nezobrazuje. Slouží pouze pro potřeby redakce, aby mohla případně ověřit pravdivost vašeho článku nebo se vás zeptat na doplňující informace.

Položky Země, Poloha a související položky slouží k přednastavení regionu, kterého se bude týkat většina vašich zpráv. Pokud začnete tvořit nový článek, tak tento region bude ve formuláři nového článku přednastaven. Region můžete samozřejmě v rámci každého článku případně změnit.

Po provedení jakékoliv změny klikněte vždy na tlačítko Uložit.

Ostatní

Po provedení některých akcí v uživatelském redakčním systému se zobrazují informativní hlášky, které mají za úkol vysvětlit vám, co jste právě udělali a co bude následovat. Až se stanete zdatnějším uživatelem uživatelského redakčního systému, tak libovolnou informativní hlášku můžete vypnout (příště se již nezobrazí). Příslušnou hlášku lze vypnout odkazem Již nezobrazovat.

Klepnutím na odkaz Zobrazovat všechna upozornění můžete zajistit, aby se všechny vypnuté hlášky začaly znovu zobrazovat.

Další kapitola: Pravidla pro profilovou fotku

Pomohl Vám tento článek? Ne