Čtení zpráv

V nastavení v části "Čtení zpráv" je možné upravit podrobnější nastavení k zobrazování zpráv či oznámení o přečtení.

  • V horní pravé části schránky klikněte na odkaz "Nastavení"
  • V levé nabídce zvolte část "Čtení zpráv"


Potvrzení o přečtení

V případě, že odesílatel požaduje u zprávy potvrzení o jejím přečtení, zobrazí se vám požadavek na automatické zaslání informace, že vámi otevřená zpráva byla přečtena. Nastavení umožňuje zvolit tři způsoby, jak chcete potvrzení o přečtení zaslat:

  • až to potvrdím - požadavek na přečtení se vám zobrazí vždy u každé zprávy, která takový požadavek obsahuje. Toto je výchozí nastavení

  • automaticky - potvrzení o přečtení bude zasláno automaticky při otevření zprávy, aniž by se vám informace o požadavku zobrazila

  • nechci zaslat - požadavek na potvrzení se vám nezobrazí a bude vždy automaticky ignorován. Žádné potvrzení tedy odesílateli zprávy nedorazí


Detail zprávy

V této části nastavení lze navolit, jak se bude zobrazovat obsah a přílohy zpráv.

Zobrazovat malé náhledy obrázkových příloh - ve výchozím nastavení se obrázkové přílohy zobrazují ve velkých náhledech. Zatrhnutím této volby docílíte zmenšení náhledů všech obrázkových příloh.

  

Zobrazovat v detailu zprávy obrázkové smajlíky - ve výchozím nastavení se textoví smajlíci zobrazují pouze jako samotný text. Zatržením volby se textoví smajlíci ve zprávách zamění za smajlíky obrázkové.

  

Výpis zpráv

V přehledu zpráv můžete volitelně zmenšit výšku řádků. Na jednu stránku se tak vejde více informací. Vybrat si tak můžete ze dvou voleb zobrazení zpráv a to v:

  • širokých řádcích
  • úzkých řádcích

V pozadí výchozí zobrazení v širokých řádcích, v popředí kompaktní zobrazení v úzkých řádcích.


Uložení nastavení

Na konci stránky s nastavením naleznete tato tlačítka:

- veškerá neuložená nastavení budou zrušena a zároveň se zavře okno "Nastavení"

- uloží se provedené změny ve všech částech nastavení schránky a zároveň se zavře okno "Nastavení"


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás