Nahlásit nevhodný profil

1. Přihlaste se na Lidé.cz.
2. Otevřete si profil, u nějž shledáváte obsah jako nevhodný.
3. Klikněte na tlačítko Nahlásit nevhodný profil v dolní části profilu.
4. Do textového pole vždy napište co nejpřesněji Důvod k nahlášení.
6. Potvrďte pomocí Odeslat.
7. Tlačítko pro nahlášení na profilu zmizí a nahradí se informací: Profil byl nahlášen.

Zpracování nahlášených profilů probíhá obvykle do dvou pracovních dnů.

Po zpracování nahlášení je informace Profil byl nahlášen nahrazena opět tlačítkem Nahlásit nevhodný profil.
 
Upozornění:

V případě hlášení falešných profilů, uvádějte i příklady o koho se má jednat nebo kde se mají fota nacházet (nejlépe uvedením URL odkazu stránky, na které se další profily nacházejí).
Samotné nahlášení "fake" apod. bez uvedeného příkladu, není z naší strany možné a reálné zpracovat ani ověřovat.

Setkáváme se také s případy, kdy si uživatelé mezi sebou pouze tzv „vyřizují účty“ vzájemným nahlašováním profilů, u nichž nejsou žádná pravida ve skutečnosti porušována.
Bezdůvodné využívání funkce „Nahlásit nevhodný profil" může být postihováno omezením služby Lidé.cz.

Děkujeme za pochopení.


Kontaktujte nás