Tisk haptické mapy

Jakou má haptická mapa velikost?

Na rozdíl od běžných map, které jsou dostupné na internetu, jsou haptické mapy zobrazené na jednotlivých předem definovaných listech. Důvodem je fakt, že jsou uživatelům předkládány v tištěné (hmatové) podobě. Jednotlivé listy ve formátu A4 zobrazují území o velikosti 235 x 330 m v přibližném měřítku 1:1200. Zvolené měřítko nejlépe vyhovuje zobrazení městského prostředí s důrazem na uliční síť. Toto zobrazení odpovídá v běžném zobrazení na portálu Mapy.cz přiblížení na úrovni 19. Listy map menších měřítek jsou opět ve formátu A4 a zobrazují území 7,5 x 10,5 km v měřítku 1:37 000, a v měřítku 1:300 000 je zobrazeno území 60 x 85 km.

Nic samozřejmě nebrání tomu, aby požadované území bylo zobrazeno pomocí libovolného počtu listů. V takovém případě je pouze třeba zvážit praktičnost výsledné velikosti mapy a s ní spojené finanční náklady na mikrokapslový papír.

Jak se mapy generují?

Seznam zkratekMapa (sada mapových listů) se zadává obdobně jako v běžné mapě, tzn. zadáním sídla, adresného bodu, zadáním ulice (zobrazuje se od středu ulice), případně přesným zadáním souřadnic středu. Po zadání je uživateli nabídnut základní mapový list s hledaným prvkem a mřížka, kde je možné libovolně volit rozsah mapových listů k tisku. Mřížka mapových listů se mění podle přiblížení k odpovídajícímu měřítku mapy. Jednotlivé listy na sebe přesně navazují, aby bylo možné vytvářet větší mapy. V dalším kroku uživatel stáhne archiv s jednotlivými listy (grafické soubory ve formátu PNG) a seznamem použitých zkratek a dalšími doplňkovými informacemi (textový soubor TXT). Jednotná legenda mapy v grafické podobě (soubor PNG) je pro uživatele přístupná samostatně.

Jak se mapové listy označují?

Jednotlivé listy jsou označeny v rámci jednotného systému signaturou sloupce (např. j4481), který se umisťuje na horní okraj listu, a signaturou řádku (např. u3065), který se umisťuje na spodní okraj listu. Při generování si uživatel může zvolit, zda chce identifikátory umístit vlevo, vpravo, nebo uprostřed (podle toho, jak konkrétně označení listu zasáhne do mapové kresby). V případě, že vytištěné listy budou sloužit k pevnému spojení do větší mapy, je možné identifikátory netisknout vůbec. Pro přehlednost jsou identifikátory (stejně jako názvy ulic) vytištěny nejen bodovým písmem, ale i latinkou ve světlezelené barvě.

Signatury map menších měřítek jsou koncipovány stejným způsobem, základní rozdíl je v počtu číslic v signatuře. U map v měřítku 1:37 000 jsou to 3 číslice (např. j576_u407), u map 1:300 000 jsou pak číslice 2 (např. j87_u69).

Jak se mapy tisknou?

V případě mikrokapslového papíru jde o poměrně rychlou metodu vytvarování reliéfu, při které se v první fázi používá běžný tisk. Pomocí něho se na speciální papír natiskne obsah mapy a po finalizaci ve speciálním zařízení s infračervenou lampou se černé prvky tisku stanou reliéfními. V současné době jsou na českém trhu k dispozici zařízení Zy Fuse Heater britské firmy Zychem (v České republice je proto často toto zařízení označováno jako „fuser“), a přístroj P.I.A.F. polské společnosti HARPO.

 

Na co je třeba dávat při tisku pozor?

Při tisku i finalizaci reliéfního obrázku je třeba pečlivě zkontrolovat výsledný reliéf, zda došlo k reakci ve všech místech tiskového pole. Zvláště je třeba překontrolovat znaky bodového písma a jemnější struktury jednotlivých rastrů. Pro lepší výsledek se doporučuje před vlastním originálem zahřát zařízení několikerým protažením bílého papíru vyšší gramáže, a vlastní potištěný mikrokapslový list je možné nechat v zařízení projít dvakrát.

Kde je možné haptickou mapu vyrobit?

K vyhotovení hmatného reliéfu na mikrokapslovém papíru se používají zařízení s infračervenou lampou, která coby součást technického vybavení slouží v některých institucích v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Provozní podmínky, ceník výstupů a další případná specifika využití je třeba konzultovat přímo s provozovatelem zařízení. Doporučujeme obrátit se například na následující instituce: 
 
  • ČVUT v Praze, Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami Elsa, Trojanova 13, Praha 2 – www.elsa.cvut.cz.
     
  • Masarykova univerzita v Brně, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás, Komenského nám. 2, Brno – www.teiresias.muni.cz.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás