Pravidla pro přidávání fotografií

Všechny nahrané fotografie projdou schvalovacím procesem.

  • Fotografie na fotografické mapě slouží primárně k tomu, aby zachytily a co nejvěrněji zprostředkovaly podobu určité lokality (místa, budovy, turistické zajímavosti, apod.). Fotografické mapy nejsou určeny pro prezentaci soukromého fotoalba, ani pro prezentaci firem. Záběry zobrazující interiéry budov či firem, stejně jako záběry s převážně komerční tématikou, budou zamítnuty.
  • Fotografovaný objekt by měl být na daném místě v čase stálý. Fotografie, jejichž převažujícím motivem jsou lidé, dopravní prostředky, rostliny, živočichové, apod. budou schváleny jen výjimečně v případě, že splňují podmínky z bodu 1.
  • Vkládané fotografie budou volně dostupné na webu www.mapy.cz.
  • Fotografie by měla být vždy přiřazena ke správnému místu. Správným místem se rozumí pozice, kde se nachází přímo fotografovaný objekt.
  • Fotografie by měla být dostatečně kvalitní a měla by věrně zachycovat reálný stav místa, tedy bez přehnaných úprav a přidaných efektů. (text, rámečky, vodoznaky, reklama apod), v některých případech mohou být fotografie administrátorem oříznuty do konečné podoby.
  • Fotografie by měla být vaším výtvorem, tj. měli byste k ní mít autorská práva. Pokud se tato skutečnost ukáže jako nepravdivá, bude vaše fotografie smazána.
  • Není dovoleno nahrávat fotografie, na nichž jsou vyobrazeny osoby, které je možné - ať již přímo či nepřímo - identifikovat (zejména fotografie s rozpoznatelnými obličeji / tvářemi osob). Takovéto fotografie je dovoleno nahrávat pouze za předpokladu, že osobám vyobrazeným na těchto fotografiích budou v přiměřeném rozsahu rozmazány či jinak zakryty jejich obličeje / tváře. Totéž platí pro fotografie, na nichž jsou umístěny čitelné SPZ dopravních prostředků.Je povoleno nahrávat i historické snímky a fotografie, s přihlédnutím k předchozímu bodu.
  • Fotografie vyfocené našikmo nebudou schváleny.
  • Duplicitní fotografie s téměř shodným nebo velmi podobným obsahem budou promazány a zůstane zachována pouze jedna, nejlépe vystihující dané místo (např. budovy ze všech stran, záběry objektu pod různým úhlem, … ).
  • V případě porušení podmínek bude fotografie zamítnuta a zaslán e-mail s odůvodněním.

Tip: Fotografie firem, bank, a jiných komerčních, zde nedovolených objektů, lze na mapy přidat jako záznam na Firmy.cz.

Tato pravidla jsou součástí licenčního ujednání.

Příklady

ANO NE
ANO: fotografie nebyla upravena NE: fotografie byla upravena (dodán rámeček, text)
ANO: zachycuje okolí NE: pouze detail
ANO: vypovídá o podobě krajiny NE: necharakterizuje žádnou konkrétní lokalitu
ANO: zachycuje podobu budovy NE: nespecifický detail, může se nalézat kdekoli
ANO: zvíře v Zoo – charakterizuje objekt NE: domácí mazlíček = soukromá fotografie
ANO: provozovna zvenku NE: provozovna zevnitř
ANO: charakterizuje místo NE: osoba zabírá významnou část fotky
ANO: zachycuje podobu objektu NE: jednorázová akce

Pomohl Vám tento článek? Ne