Zásady ochrany osobních údajů

Pozn. - tyto licenční podmínky již nejsou platné. Od 13.1.2020 platí podmínky uvedené zde.

Zajímá Vás, jaké údaje o uživatelích aplikace Mapy.cz a Windymaps.com shromažďujeme a proč? Potom čtěte dál.

Společnost Seznam.cz ve vztahu k údajům o uživatelích ctí následující zásady:

(1)   respektujeme soukromí našich uživatelů, této oblasti věnujeme odpovídající pozornost a podnikáme všechny příslušné kroky k tomu, abychom údaje o našich uživatelích řádně zabezpečili a ochránili je před zneužitím;
(2)   dodržujeme platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů;
(3)   údaje o našich uživatelích shromažďujeme a využíváme pro vylepšování a zkvalitňování našich služeb;

Pro účely identifikace konkrétního uživatele našich služeb jsou nám známy přihlašovací údaje do služby. Abychom Vám umožnili ukládání offline map, obrázků a fotografií v rámci služby Mapy.cz a Windymaps.com, evidujeme Váš přístup k úložišti. Pro účely určení pozice na mapě je vyžadováno povolení k přístupu k GPS.

Společnost Seznam.cz dále shromažďuje statistické údaje, prostřednictvím nichž získáváme představu o tom, jakým způsobem je aplikace využívána. Díky těmto údajům můžeme pracovat na neustálém zlepšování našich služeb. Společnost Seznam.cz zajímají také technické údaje o tom, jaké používáte zařízení, hardware a operační systém. Takto shromážděné údaje následně používáme pro interní analytické účely.


Kdo další má přístup k datům z Mapy.cz

Nesdílíme data s neznámými subjekty. Anonymizovaná data mohou být v určitých případech poskytnuta dalším zpracovatelům dat s cílem poskytnutí služby a zkvalitnění vaší uživatelské zkušenosti.

Naši zpracovatelé:

  • Google – Google, LLC – Služba Crashlytics Ochrana soukromí. Slouží pro účely bug reportingu, beta distribuce aplikace a mobilnímu statistikování.
  • Facebook – Facebook, Inc. – Ochrana soukromí, Jsou předána pouze data o spuštění aplikace, aby bylo možné lépe cílit příspěvky na uživatele Mapy.cz.
  • Seznam – Seznam, a. s. – Ochrana soukromí


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás