Zeměpisná mapa

Zeměpisný mapový podklad přináší obecně zeměpisnou mapu se stínováním a barevnou hipsometrií, která nejlépe vystihuje reliéf zemského povrchu. Navíc oproti jiným našim mapám obsahuje i poledníky a rovnoběžky.


 

Mapa slouží jako podklad pro interaktivní vrstvu bodů zájmu s rekordy a kuriozitami v ČR a částečně i na Slovensku a celé Evropě. Snadno tak najdete nejvyšší hory či budovy, nejstarší stavby nebo největší stadiony.

Zeměpisná mapa je pomocníkem při studiu zeměpisu či historie, neboť přesně lokalizuje jednotlivé jevy a umožňuje je i vyhledávat. Objekty v jednotlivých kategoriích jsou navíc provázány mezi sebou a lze tak mezi nimi snadno přepínat.
 

Podrobné informace ke konkrétním mapovým značkám na mapě naleznete v legendě zeměpisné mapy.

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás