Pravidla hodnocení

Na Mapách lze téměř ke každé lokalitě napsat recenze. Psaní recenzí podléhá kontrole a pravidlům. Vkládání recenzí jakožto uživatelského obsahu se řídí Licenčním ujednáním k uživatelskému obsahu na mapy.cz.
Pravidla pro hodnocení firem najdete zde.

Jak zpracováváme přidané recenze

Každá nově přidaná recenze prochází automatickou kontrolou, v některých případech pak i následným manuálním prověřením. Schválené recenzi algoritmus přiřadí interní váhu, se kterou vstupuje do výpočtu celkového hodnocení daného místa. Algoritmus zohledňuje více faktorů, jako je například stáří jednotlivých recenzí, a podobně.

Celkové průměrné hodnocení místa je reprezentováno desetinným číslem na škále 1,0–5,0, které je doplněno textovým výjádřením. Nezobrazuje se však u všech míst s hodnocením, ale pouze u těch míst, u kterých interní algoritmus detekuje dostatečnou kvalitu dílčích recenzí.

Místa, která mají celkové průměrné hodnocení vyšší jak 4,0 a zároveň patří mezi 20 % nejlépe hodnocených míst v dané kategorii a státě (např. vrcholy na Slovensku, restaurace v Rakousku, vodopády v Norsku, apod.) mají nárok na zvýraznění průměrného hodnocení zeleným odznáčkem. Ostatní ohodnocená místa s dostatečnou kvalitou dílčích recenzí pak mají průměrné hodnocení vizualizované pomocí bílého orámovaného odznáčku.

Seznam může vybraným tuzemským firmám se zeleným odznáčkem zaslat vizuální reprezentaci jejich dosaženého hodnocení pro daný rok ve formě samolepky, která je využitelná pro marketingové účely.

Administrátoři si vyhrazují právo určit oprávněnost recenze.

Odstranění recenze

Pro zajištění kvality hodnocení na Mapy.cz si vyhrazujeme právo neuveřejňovat (neukazovat) příspěvek jestliže:

 • hodnocení jakýmkoliv způsobem porušuje právní předpisy České republiky nebo je v rozporu s dobrými mravy;
 • obsahuje nevhodný nebo pohoršující obsah, nadávky či urážky
 • zveřejňuje další údaje o identitě hodnotících (např. telefon, zaměstnání, jakýkoliv jiný údaj, který porušuje ochranu soukromí);
 • obsahuje URL odkazy nebo e-mailovou adresu či telefonní číslo;
 • obsahuje nesrozumitelné informace;
 • není pro dané místo relevatní a recenzent nemá s lokalitou vlastní zkušenost
 • obsahuje reklamní sdělení
 • osahuje pohoršující, nekvalitní nebo uměle upravované fotografie
 • pokud jej označíme jako spam


Pravidla pro fotografie v recenzích

Všechny nahrávané fotografie procházejí před jejich zveřejněním vstupní kontrolou, Mapy.cz si vyhrazují právo neuveřejňovat recenzi, pokud obsahují fotografie, kde:.

 • obsah fotografií odporuje dobrým mravům
 • na fotografiích jsou zveřejněny důvěrné informace (čísla platebních karet, lékařské záznamy, průkazy atp.).
 • fotografie nejsou dostatečně kvalitní, tj. nesmí být rozostřené, příliš světlé/tmavé, jsou bez úprav a přidaných efektů (text, rámečky, filtry, koláže, vodoznaky, uměle vložený text či grafika, reklama apod.).
 • na fotografiích jsou vyobrazeny osoby přes významnou část fotografie
 • na fotografiích jsou vyobrazeny osoby, od kterých nahrávající nemá písemný souhlas. Přidáním hodnocení nahrávající potvrzuje, že má tento písemný souhlas.


Pravidla pro nahlášení recenzí

Přihlášený uživatel má možnost nahlásit nevhodnou recenzi. Pokud je nahlášená recenze po kontrole specialistou vyhodnocena jako nevhodná, recenzi odstraníme. V případě, že nahlášená recenze neodporuje pravidlům Mapy.cz, recenzi ponecháme. Při opakovaném nahlašování stejných recenzí si firma vyhrazuje právo na dočasné omezení na vkládání nebo nahlašování recenzí.


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás