Možné problémy v prohlížečích

» Nezobrazuje se mi mapa

Je aktivováno blokování reklamy, případně je chybně nastaven firewall
 • vypněte v prohlížeči funkci blokování reklamy, případně do výjimek přidejte servery 
  http://www.mapy.cz
 • zkontrolujte nastavení firewallu
Není povolen JavaScript
 • pokud se vám načte pouze hlavička s logem Mapy.cz a místo mapy bílá stránka, pravděpodobně nemáte povoleno použití JavaScriptu ve svém prohlížeči
 • zkontrolujte nastavení prohlížeče a povolte spouštění JavaScriptů
Prohlížeč není podporován
 • Podporovány jsou vždy jen aktuální a jedna až dvě předchozí verze poslední vydané číselné řady prohlížečů Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari.
 • Pro více informací se podívejte na aktuální seznam podporovaných prohlížečů.
Chyba v prohlížeči Mozilla Firefox
 • zadejte do adresního řádku about:config a stiskněte Enter
 • do pole Filtr vepište slovo dom a zkontrolujte, zda je předvolba dom.disable_image_src_set nastavena na hodnotu false
Chyba v prohlížeči Internet Explorer
 • pokud se načte pouze hlavička Mapy.cz a místo mapy bílá pole, stiskněte současně klávesy Ctrl a F5

» Nezobrazuje se mi výškový profil u naplánované trasy

Nejčastější příčinou tohoto problému je plánování trasy do zahraničí, nebo použití prohlížeče Internet Explorer verze 8.

 • V zahraničí (s výjimkou Slovenska) bohužel nemáme výškový model k dispozici, a proto se výškový profil při plánování mimo území Česka (a Slovenska) nezobrazí.
 • Internet Explorer verze 8 bohužel nepodporuje technologii použitou pro vykreslení výškového profilu. Řešením je aktualizace, nebo výběr alternativního webového prohlížeče. Zde je aktuální seznam podporovaných prohlížečů.
   

» Mapa se trhá a objevují se bílé pruhy

K trhání mapy a zobrazování bílých pruhů dochází při používání webového prohlížeče Internet Explorer 10 při nastavení zvětšení pohledu nad 100 %. Toto klientské nastavení bohužel nedokážeme detekovat a zareagovat na ně.

Okamžitým odstraněním tohoto problému je tedy bohužel pouze změna nastavení přiblížení zpět na 100 % (Nastavení - Velikost, nebo Ctrl + 0), nebo změna webového prohlížeče. Mezitím se snažíme nalézt jiné dlouhodobější řešení, bez nutnosti změn u uživatele.
 

» Naplánovaná trasa se neposouvá synchronně s posunem mapy

Tento problém spadá do stejné kategorie, jako výše zmíněné trhání mapy. K nechtěnému posunu trasy proti mapovému podkladu dochází pouze při používání webového prohlížeče Internet Explorer 10 při nastavení zvětšení pohledu nad 100 %.

Okamžitým řešením problému je bohužel pouze změna nastavení přiblížení zpět na 100 % (Nastavení - Velikost, nebo Ctrl + 0), nebo změna webového prohlížeče. Mezitím se snažíme nalézt jiné dlouhodobější řešení, bez nutnosti změn u uživatele.

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás