Výběr mapy

ikona v Atlasu pro Výběr mapyV Atlasu máte na výběr z map v kategoriích: 
Základní mapy | Příroda | Lidé a společnost | Hospodářství

Základní mapy
 • Povrch Země
 • Politická mapa

Příroda
 • Červencové teploty vzduchu
 • Lednové teploty vzduchu
 • Podnebné pásy
 • Povodí řek
 • Přírodní rizika
 • Rozíly teplot
 • Srážky
 • Znečištění ovzduší
 • Znečištění vod
 • Znehodnocení půd

Lidé a společnost
 • Čistá migrace
 • Délka školní docházky
 • Demografická revoluce
 • Gramotnost
 • Chudoba
 • Internetoví uživatelé (také v Hospodářství)
 • Jazykové rodiny
 • Kojenecká úmrtnost
 • Lidské rasy
 • Míra svobody
 • Náboženství
 • Ohniska napětí
 • Plodnost
 • Porodnost
 • Průměrná délka života
 • Přirozený přírůstek obyvatel
 • Spotřeba kalorií
 • Stáří
 • Úmrtnost
 • Uprchlíci podle země azylu
 • Uprchlíci podle země původu
 • Urbanizace
 • Významnost náboženství
 • Zalidnění
 • Životní úroveň (také v Hospodářství)

Hospodářství
 • HDP
 • Těžba