Jak pracovat s Atlasem

Základní prostředí | Jak Atlas používat (vychytávky) | Vychytávky pro výuku

Základní prostředí:
 Hlavní mapové okno

 Menu "Nástroje":
 • Sdílení a inspirace
 • Zobrazení souřadnic
 • Tisk

 Menu "Nastavení mapy":
 • Typ zobrazení: Robinsonovo, Merkátorovo (dostupné pro všechny mapy s výjimkou Povrchu Země)
 • Zobrazit na mapě: Města, Hranice států, Názvy států, Řeky a vodní plochy, Reliéf, Zeměpisná síť

Časová osa (mapa Zalidnění)
 • u některých map je možné zvolit rok, ve kterém chceme sledovat daný ukazatel, příp. spustit animaci vývoje v časečasová osa
 Výběr mapy (seznam map) ikona pro výběr mapy
 Informace o mapě (pravý panel)
 
 • informace o aktuálně zobrazované mapě
 
 • interaktivní legenda (všude s výjimkou legendy k plochám u mapy Povrch Země) - plochy v mapě / objekty nad mapou: najetím kurzorem myši nad položku legendy se v mapě zobrazí pouze oblasti, jejichž hodnoty spadají do zvoleného intervalu. Kliknutím se interval / typ objektu zafixuje a mapa se zazoomuje na dané oblasti.
 
 • tabulka Porovnání států,... - zobrazí tabulku států či jiných prvků s hodnotami dle dané mapy - možno třídit podle hodnoty nebo abecedy
informace o mapě
 Hledání (pravý panel)
 • zadáním názvu do vyhledávacího pole můžete rychle najít státy, města, řeky, pohoří a tisíce dalších zeměpisných útvarů
 • výchozí stav umožní rychlý výběr kontinentu

Jak Atlas používat (vychytávky):
 Info přímo z mapy
 • mapa Povrch Země - kliknutím v mapě se zobrazí detail místa
 Srovnávání
 • Interaktivní legenda - najetím kurzorem myši nad položku legendy se v mapě zobrazí pouze oblasti, jejichž hodnoty spadají do zvoleného intervalu. Kliknutím se interval zafixuje a mapa se zazoomuje na dané oblasti.
 • Srovnávací tabulka - zobrazí tabulku států či jiných prvků s hodnotami - možno třídit podle hodnoty nebo abecedy
interaktivní legenda a srovnávací tabulka
 Personalizace mapy
 • v menu "Nastavení mapy" si můžete mapu doplnit podle potřeby volitelnými vrstvami: hranice a názvy států, města, vodní toky a plochy, reliéf, zeměpisná síť
volitelné vrstvy
 Vývoj v čase - časová osa
 • v některých mapách (např. Zalidnění) jsou dostupné historické hodnoty prostřednictvím časové osy. Pro lepší srovnání je možné zapnout animaci.
časová osa
 Zobrazení souřadnic
 • v menu "Nástroje" můžete zapnout pomocné okno zobrazující souřadnice kurzoru nad mapou
zobrazení souřadnic
 Přepínání projekcí
 • v menu "Nastavení mapy" můžete volit mezi zobrazením mapy v Robinsonově (výchozí) nebo Merkátorově projekci
 • přepínání projekcí funguje ve většině map, s výjimou mapy Povrch Země, která je přístupná pouze v Robinsonově projekci
přepínání projekcí
  
Vychytávky pro výuku:
 Sdílení (zde také tipy pro online výuku)
 • Odkaz do živé aplikace - zkopírovaný link z adresního řádku obsahuje parametry aktuálně zobrazované mapy, takže kdokoli může mapu otevřít tak, jak ji vidíte právě vy
 • Obrázek
  • tisk - buďto klasický výstup přes tiskárnu na papír, nebo tisk do PDF pro použití v digitální podobě
  • printscreen (screenshot)
 
 Ukázkové hodiny
 • V pravém panelu dole najdete sekci "Pro učitele". V ní jsou ke stažení ukázkové hodiny s využitím Atlasu, které připravili a na svých studentech ověřili zkušení lektoři.
sekce pro učitele