Mailbox is full

Vaše zpráva pro <vesely.uzivatel@seznam.cz> ze dne 19.11.2012 nemohla být doručena.
Zpráva je přiložena.

You message for <vesely.uzivatel@seznam.cz> from 2012/11/19 could not be delivered.
It's attached below.

Důvod / Reason:
---------------

4.2.2 ebox; Mailbox of user 43052459 is full: space quota exceeded (12948669 of 10485760 bytes).

Cílová schránka je plná. Jedná se o dočasný problém u příjemce, zkuste odeslat zprávu později.
Persistent Transient Failure - Mailbox full
 

Tato zpráva byla odesilateli vrácena, protože adresát vesely.uzivatel@seznam.cz má plnou schránku. Zkuste případně zaslat na adresu adresáta krátký e-mail, ve kterém jej upozorníte na tuto skutečnost. Pokud má ve schránce alespoň ještě trochu volného místa, mohl by vaše upozornění přijmout. 

 
Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás