Smluvní podmínky pro registraci uživatelů od 1.11.2017

Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz

1.    Úvod
Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem a nebo spoluprovozovatelem řady internetových serverů, které jsou uvedeny níže v těchto smluvních podmínkách (dále jen „Podmínky“).  

2.
Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů jednotlivých služeb při registraci o serverů níže uvedených.

3.    
Tyto Podmínky se uplatní při registraci Uživatele na následující servery:
a.    Email.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://email.seznam.cz
b.    Sweb.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.sweb.cz
c.    Lide.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://lide.cz
d.    Sauto.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.sauto.cz
e.    Sbazar.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.sbazar.cz
f.    Spoluzaci.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.spoluzaci.cz
g.    Sreality.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.sreality.cz
h.    Foto.mapy.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://foto.mapy.cz
i.    Firmy.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.firmy.cz
k.    Volná místa, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.volnamista.cz
l.    Novinky.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.novinky.cz
m.    Sport.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.sport.cz
n.    Super.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.super.cz
o.    Proženy.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.prozeny.cz
p.    Seznam.cz Slovník, dostupný z internetové adresy (URL): http://slovnik.seznam.cz
q.    Stream.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.stream.cz
r.    Seznam Sklik, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.sklik.cz
s.    Zboží.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://www.zbozi.cz
t.    Klientská zóna a Peněženka, dostupný z internetové adresy (URL): https://klient.seznam.cz
u.    TV.Seznam.cz, dostupný z internetové adresy (URL): http://tv.seznam.cz
v.    Vyhledávání, dostupný z internetové adresy (URL): http://search.seznam.cz
w.    Homepage Seznam.cz, dostupný z internetové adresy (URL): www.seznam.cz
x.    Seznam Zprávy, dostupný z internetové adresy (URL): https://www.seznam.cz/zpravy
y.    Kupi.cz, dostupný z internetové adresy (URL): https://www.kupi.cz/; spoluprovozovatelem této služby je společnost Kupi.cz retail, s.r.o., IČO 02869802

(společně dále v těchto Podmínkách jako „Servery“).

3.    
3.1.    Pro plné využití služeb Serverů má Uživatel zájem vytvořit si uživatelský účet  a ten využívat za těchto stanovených podmínek, jakož i za zvláštních podmínek pro využití jednotlivých Serverů.

3.2.    Uživatelský účet je tvořen Uživatelem zvoleným uživatelským jménem a přístupovým heslem. Uživatelské jméno je Uživatel povinen zadat ve tvaru e-mailové adresy.

3.3.    Uživatelský účet je použitelný napříč Servery; z technických důvodů je možné, že jednotlivé Servery požádají již přihlášeného Uživatele o zvláštní přihlášení.

3.4.    V rámci registrace je Uživatel povinen uvést údaje vyžadované Provozovatelem.

3.5    V případě, zadává-li Uživatel v rámci registrace své osobní údaje, udělí Provozovateli zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů.

4.
4.1.    Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Provozovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Zvláštní podmínky Serverů mohou stanovit další oprávnění k výmazu uživatelských účtů.

4.2.     Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty Uživatelů, kterými jsou porušovány Podmínky a/nebo smluvní podmínky jednotlivých Serverů a/nebo platné právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek či práva Provozovatele a/nebo třetích osob.

5.
5.1.    Na poskytování služeb jednotlivých Serverů se použijí dále jejich zvláštní smluvní podmínky.  Ustanovení smluvních podmínek jednotlivých Serverů mají před ustanoveními těchto Podmínek přednost.

5.3.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, s tím, že tato změna bude oznámena prostřednictvím internetových stránek Provozovatele minimálně 7 dní před účinností této změny.