Fiktivní soutěž o iPhone

Především uživatelé mobilních zařízení se mohou setkávat s fiktivní soutěží, snažící se vzbudit dojem, že je provozována společností Seznam.cz, a.s. Uživateli se zobrazí stránka s informací o soutěži, několika jednoduchými otázkami a následuje informace o výhře, nejčastěji výrobky značky Apple (iPhone, iPad, MacBook) či produkty značky Samsung.

Upozorňujeme, že tyto soutěže nejsou provozovány společností Seznam.cz, a.s. a tyto soutěže, stejně tak jako avizované výhry, jsou pouze fiktivní, zavádějící a nepravdivé.

Pro získání výhry jsou od uživatele tímto způsobem vylákány osobní informace a kontakty, popř. se uživatel registruje k zasílání placených SMS zpráv na své telefonní číslo.

Doporučením je vždy v takovémto případě stránku se soutěží zavřít a nereagovat na zobrazené nabídky. Jakékoliv zadávání osobních údajů či dalších informací ve virtuálním prostředí vyžaduje obezřetnost a může mít vážné právní důsledky.

Dalším vhodným krokem je prověřit zařízení, na kterém se stránky fiktivní soutěže zobrazily, na přítomnost škodlivého software, např. antivirovými či antispyware programy a aplikacemi.
Jak taková soutěž může vypadat.
Níže naleznete ukázku zmiňovaných fiktivních soutěží:
 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás