Nahlásit nevhodný profil

1. Přihlaste se na Lidé.cz
2. Otevřete si profil, u nějž shledáváte obsah jako nevhodný
3. Zaznamenejte si URL profilu
4. Klikněte na tlačítko Nahlásit nevhodný profil v dolní části profilu
5. Do textového pole napište co nejpřesněji Důvod k nahlášení
6. Potvrďte pomocí Odeslat
7. Tlačítko pro nahlášení na profilu zmizí a nahradí se informací: Profil byl nahlášen
8. Zpracování nahlášených profilů probíhá obvykle do dvou pracovních dnů.
9. Po zpracování nahlášení je informace Profil byl nahlášen nahrazena opět tlačítkem Nahlásit nevhodný profil
 
Upozornění:
V případě hlášení falešných profilů, uvádějte i příklady o koho se má jednat nebo kde se mají fota nacházet. Samotné nahlášení "fake" apod. bez uvedeného příkladu, není z naší strany možné zpracovat.

Bezdůvodné využívání funkce "Nahlásit nevhodný profil" může být postihnuto omezením služby Lidé.cz

Děkujeme za pochopeníKontaktujte nás