Profilové foto

Profilová fotografie
 • je pro aktivní používání služby Lidé.cz povinná
 • prochází zpětným zpracováním, při kterém je posuzován pouze obsah výřezu bubliny
Technické požadavky pro vložení:
 • minimální velikost musí být alespoň 230 x 230 pixelů
 • maximální velikost souboru je 20MB, maximální velikost fota 10 000 x 10 000 pixelů
 • povolené formáty jsou gif, jpg, png
Obsahové požadavky pro schválení:

Přeskočit ukázku vzorů, zobrazit rovnou textová pravidla
 
 • je povolena pouze jedna osoba, která musí odpovídat věku a pohlaví
 • není povoleno více osob a to ani pokud je jednou z osob dítě

 
 • foto musí být ostré
 • nesmí být rozmazané, rozkostičkované či zrnité

 
 • obličej by měl zabírat alespoň jednu třetinu bubliny
 • foto nesmí být z dálky (obličej by měl být vidět i v malém náhledu ve zprávách či diskuzích)

 
 • musí být zřetelně vidět celý obličej
 • ve výřezu nesmí být pouze část obličeji či přímo jeho detail

 
 • před obličejem nesmí být žádný předmět např. tmavé brýle, ruka, vlasy, sklenička, atd...

 
 • grafické filtry jsou povoleny, nesmí jimi však být snížena kvalita fotografie

 
 • fotka nesmí být přesvětlená, obličej musí být jasně vidět

 
 • nesmí se jednat o příliš tmavé foto, obličej musí být dostatečně viditelný

 
 • nesmí se jednat o fotku z profilu

 
 • celý obličej se musí nacházet ve výřezu bubliny

 
 • obličej musí být správně orientovaný, nesmí být převrácený či otočený

 
 • grafické prvky nejsou vyloučené, nesmí však převažovat a zasahovat do oblasti obličeje
 • fotomontáže nejsou povoleny

 

Celé znění pravidel pro profilové foto

 
 • na fotografii je povolena pouze jedna osoba, která musí odpovídat věku a pohlaví uživatele profilu (nesmí se jednat o dobovou fotografii)
 • obličej musí být správně orientovaný (nebýt naležato či jinak převrácený...)
 • foto musí být ostré
   
 • nesmí se jednat o foto z dálky
 • musí být zřetelně vidět do obličeje, ten by měl zabírat alespoň jednu třetinu výřezu fotografie (bubliny)
 • fotka nesmí být přesvětlená ani tmavá
 • obličej nesmí být zamaskovaný ani zakrytý (např. sklenice, ruka, vlasy, tmavé brýle)
   
 • grafické filtry jsou povoleny, nesmí jimi však být snížena kvalita fotografie
 • grafické prvky nesmí převažovat nad originálním fotem (např. fotomontáže)
 • na fotu nesmí být zbraně, nevhodná gesta, vodoznaky jiných serverů či návykové látky
 • nesmí se jednat o obrázek, na kterém není obličej uživatele
   
 • je povoleno výhradně foto uživatele profilu, v případě pochybností, může být uživatel kdykoliv vyzván k ověření profilu

V případě, že schválená profilová fotografie porušuje aktuální pravidla služby, může být kdykoliv zpětně zamítnuta.


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás