Správa účtů

Umožňuje vám sdílet přístup do Klientské zóny či Zboží.cz s jinými registrovanými uživateli Seznam.cz.

V menu Nastavení si první zvolíte, zda chcete přístup do účtu:
 • přidělit jinému uživateli = Účty s přístupem k mému účtu
 • získat od jiného uživatele = Účty, ke kterým mám přístup

Následně zadáte email uživatele, se kterým chcete sdílet přístup, a vyberete úroveň práv pro službu:
 
Klientská zóna
 • Reportér – uživatel může do Klientské zóny pouze nahlížet. Systém mu nedovolí jakékoliv editace.
 • Editor uživatel může upravovat nastavení informování emailem, upozorňování na pokles kreditu, stahovat doklady a výpisy.

Zboží.cz
 • Asistent – může párovat nenapárované nabídky na produkty Zboží.cz.
 • Optimalizátor – má přístup do statistik, vyhodnocuje a sleduje výkon, nastavuje ceny za proklik a kontroluje efektivitu inzerce.
 • Správce – má stejná práva jako vlastník, kromě možnosti převést účet.

  Přidělení práv je dokončeno po jejich přijmutí či odmítnutí uživatelem, kterému byl návrh zaslán.
Oznámení o nabídce nebo žádosti o sdílení přístupu najde uživatel vždy v Menu - Upozornění.

Upozornění: Uživatel, který má přístup do vašeho účtu, může podle zvolených práv vykonávat určité operace. Dejte si pozor, komu práva udělíte.


Jak spravovat propojené účty 
1) Přihlaste se do Klientské zóny pod vaším přihlašovacím emailem a heslem.
2) V pravém horním rohu klikněte na šipku u vašeho účtu.
3) Zvolte účet, který chcete spravovat.
4) V pravém horním rohu zkontrolujte, v jakém účtu se nacházíte.


5) Spravujte vybraný propojený účet v Klientské zóně, nebo v administraci služby dle přidělených práv:
 • do správy Klientské zóny se dostanete automaticky při kliknutí na email u "Spravovat účet",
 • následně se můžete prokliknout do administrace služby:
  • v Menu - Přehled služeb - Zboží - v pravém rohu "Přechod do administrace",
  • nebo v levém rohu kliknutím na šipku u loga Seznam Reklama, kde zvolíte službu ke správě.

 
6) Správu ukončíte stejným postupem jako při zahájení a kliknete na „Přestat spravovat“.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás