Nastavení Snadných plateb kartou

Můžete si zvolit Snadné platby kartou Automatické nebo Ruční:

Automatické
 • Kredit se nevybije = vaše kampaně se nezastaví.
 • Sami si zvolíte, kdy a kolik chcete dobít.
 • Lze nastavit týdenní strop pro maximálně dobíjenou částku.
 • Pravidla můžete kdykoliv měnit.
 • Navíc až do 30.6.2020 s dárkem od Seznamu v podobě 5 % bonusu od prvního automatického dobití.*
  Bonus je limitovaný až do maximální měsíční dobité částky 30.000 Kč
  (můžete obdržet bonus do celkové výše 1.500 Kč/měsíc).
            Samozřejmě můžete dobít i vyšší částku, jen už nečerpáte bonus.

          *bonus se nevztahuje na registrační objednávku a je určen pro autorizované klienty

Seznam.cz, a.s. nedisponuje údaji o vaší kartě, platby probíhají pouze díky identifikátoru z registrační objednávky.

Nastavení Snadných plateb kartou
1) Při dobíjení kreditu platební kartou zaškrtnete "Povolit snadné platby kartou" a kliknete na "Zaplatit".2) Následně proběhne přesměrování na platební bránu, kde vyplníte údaje o své kartě a kliknete na "Zaplatit".3) Po zaplacení kartou proběhne přesměrováni zpět do Seznam Peněženky.
Registrační objednávku najdete v Menu Peněženky - Objednávky.
V tuto chvíli jsou nastaveny Ruční snadné platby kartou.

4) Pro Automatické snadné platby kartou je nutné nastavit "Pravidla pro snadné platby".

 
 • při dobíjení kreditu kliknete na "Platby zautomatizovat".

 
 • v Menu zvolíte Nastavení - Snadné platby kartou.

5) Po zadaní všech parametrů potvrdíte nastavení pravidel kliknutím na "Uložit". Tímto povolíte Automatické snadné platby kartou.
 
Důležité informace:
 • V době vytváření pravidel je nutné, aby byl zůstatek kreditu nad vámi nastavený limit pro automatické dobíjení. V opačném případě je pravidlo neaktivní.
 • Týdenní omezení nesmí zůstat s 0,- Kč a částka musí být vyšší než nastavená částka k dobití jinak by se nepodařilo dobít.
 • Automatické dobíjení se při překročení týdenního limitu deaktivuje a kredit nad limit je nutné dobít ručně. Po uplynutí týdenního omezení se automatické platby znovu aktivují.
 • Je možné uskutečnit až 3 snadné platby za 24 hodin.
 • Klient musí mít na bankovním účtu dostatečnou částku pro uhrazení Snadné platby, v opačném případě dojde ke zrušení Snadných plateb. Pro opětovné spuštění je nutná nová registrační objednávka.

Ruční
 • Po nastavení snadných plateb již není nutné znovu zadávat údaje o kartě, objednávka bude rovnou zaplacena.
 • Stačí pouze vložit částku a kliknout na „Zaplatit“.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás