Obecná nastavení

Jak se přesunout do Nastavení?

V levé spodní liště kliknutím na ikonku ozubeného kolečka.

 
Vpravo nahoře kliknutím na ikonku medailonku a volbou Nastavení.
V Obecném nastavení Kalendáře lze nastavit některé základní informace, volby a funkce upravující chování a vzhled celého Kalendáře a všech zobrazovaných kalendářů a událostí. 

Datum a formáty

Zde si lze nastavit zobrazení:
 
 • Formátu data: různé zápisy jako 2. 11. 2019 nebo 11/2/2019.
 • Formátu času: 12 hodinový (AM/PM) či 24 hodinový formát.
 • Začátek týdne: Zvolte si libovolný den, kterým má každý týden v kalendářích začínat.
 • Používaného výchozího časového pásma.

Nastavení potvrďte tlačítkem Uložit. 

Nastavení události

Tato část nabízí možnosti chování událostí, způsoby upozorňování na ně a výchozí chování každé nově vytvářené události. Volit lze možnosti:
 
 • Výchozí doba trvání: Nová událost bude mít předvolenou dobu trvání.
 • Upozornění na událost: S jakým předstihem máte být na start události upozornění.
 • Upozornění na celodenní události: S jakým předstihem máte být upozornění na start události trvající po celý den.
 • Výchozí kalendář: Pokud používáte více kalendářů, vyberte, do kterého se nová událost vždy zařadí.

Všechny tyto volby se týkají pouze nově vytvořených událostí. Chování a volby můžete kdykoliv u jednotlivých událostí změnit.
Nastavení potvrďte tlačítkem Uložit. 

Možnosti zobrazení

Možnosti zobrazení nabídnou nejen ovládání chování celého Kalendáře, ale i možnosti povolení či zakázání dalších jeho volitelných funkcí.
 
 • Zobrazovat odmítnuté události ve výpisu: Pokud je vám doručena pozvánka, kterou odmítnete, ve vašem kalendáři se bude stále zobrazovat i jako odmítnutá.


 
 • Zobrazovat pozvánky událostí ve výpisu: Zapnete-li tuto možnost, do kalendáře se vám budou automaticky ukládat i pozvánky, které obdržíte e-mailem (např. z Microsoft Outlooku a dalších aplikací či služeb). Vyžaduje-li pozvánka odpověď, můžete na ni odtud také zareagovat (přijmout, odmítnout, možná).


 
 • Zobrazovat plány ve výpisu: V kalendáři uvidíte pozvánky na akce (funkce Plánování akcí), na které vás někdo pozval a tedy chce, abyste v nich hlasovali o termínu. Akce se zobrazuje u všech termínů, které v tu chvíli připadají v úvahu (o nichž se hlasuje). Jakmile organizátor hlasování ukončí a vybere finální termín, ten jediný vám posléze v kalendáři zůstane.
 
 • Zobrazovat předpověď počasí: zde zapnete nebo vypnete zobrazování ikonek předpovědí počasí v celém Kalendáři.
 
 • Zobrazovat státní svátky a významné dny: Povolením se v kalendáři začnou zorbazovat celodenní události všech státních svátků a významných dní.

Nastavení potvrďte tlačítkem Uložit.
Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás