Vytvoření kalendáře

Kalendářů lze mít a používat více, než pouze ten jeden výchozí. Vytvořte si vlastní kalendář pro váš rodinný život, další pro přehled pracovních událostí, ještě jeden pro vaše záliby a koníčky, jeden speciální sdílený s vašimi přáteli a pak ještě další a další a ještě jeden a pak ještě...
 

Kde přidat nový kalendář?

  • Vlevo, na konci seznamu nastavených kalendářů, klikněte na tlačítko Přidat kalendář...


 
  • ...nebo v Nastavení klikněte v levém menu na volby Nastavení kalendářů a poté Vytvořit kalendář.


 

Jak přidat nový kalendář?

  • Do pole Název kalendáře vepište, jak se váš kalendář bude nazývat.
  • Vpravo si ještě zvolte, jakou barvu bude kalendář mít, touto barvou pak budou znázorněny všechny události vytvořené pro tento kalendář.
  • Poté již stačí jen kliknout na tlačítko Vytvořit kalendář.


Kalendář se v seznamu všech kalendářů zobrazí ihned.

 

Funkce „Napojit kalendář na URL“

Při vytváření nového kalendáře je možné si ještě zatrhnout i volbu Napojit kalendář na URL
Takto lze rovnou do vytvářeného kalendáře napojit libovolný již existující internetové kalendář (tzv. iCalendar), ke kterému znáte jeho URL adresu.
 
  • Při vytváření kalendáře zatrhněte volbu Napojit kalendář na URL.
  • Do zobrazeného pole vložte URL adresu kalendáře iCal (většinou končící příponou souboru *.ics)
  • A klikněte na tlačítko Vytvořit kalendář.


Při vytvoření nového kalendáře se tak po chvíli naimportují i události, které se nacházejí v zadaném kalendáři iCal.
 
  • Pokud to vzdálený kalendář podporuje, budou se události ze vzdáleného kalendáře průběžně synchronizovat do vašeho kalendáře.
  • Pokud bude vzdálený kalendář pro načtení informací vyžadovat přihlášení, zobrazí se požadavek na zadání uživatelského jména a hesla. Tyto údaje si vyžádejte u toho, kdo vám odkaz na internetový kalendář poskytl.


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás