Hlasování o akci

Poté, co organizátor vytvoří plán akce, všichni účastníci obdrží e-mailovou zprávu s informacemi o akci a možností hlasování.
Zpráva obsahuje odkaz
Hlasovat, který vede na stránku pro uskutečnění samotného hlasování.


 

Stránka s hlasováním

Samotné hlasování probíhá kliknutím do políček vpravo od e-mailové adresy hlasujícího.
Pokud již hlasoval někdo dříve, hlasující uvidí i dřívější volby ostatních.
Pokud je hlasování nastaveno jako anonymní, nevidí hlasující ani adresy ostatních účastníků ani jejich již zadané hlasy.
Zatržením termínů u e-mailové adresy se provede výběr voleb, pro které chcete hlasovat.
Je možné hlasovat pro více (i všechny) termíny, pokud to organizátor akce umožnil.
Poté, co provedete svoji volbu, svůj hlas odešlete tlačítkem Uložit odpověď vlevo dole.
To, že byl váš hlas úspěšně zaznamenán, poznáte dle potvrzení o uložení odpovědi.Pakliže jste si svou volbu rozmysleli, je možné po uzavření dialogu volbu změnit a tlačítkem Uložit odpověď znovu odeslat. Svůj hlas můžete změnit i později – stačí si kdykoli v e-mailové schránce dohledat e-mail o vytvoření plánu akce a využít odkaz Hlasovat.
 

E-mailové nofitikace

Organizátoři i účastníci akcí mohou obdržet různá e-mailová oznámení o akcích, které pořádají nebo kterých se účastní.

Oznámení pro organizátora

  • Účastník hlasoval

Oznámení pro účastníky

  • Účastník je přidán organizátorem (při vytváření akce či dodatečně)
  • Je změněno nastavení akce (upravena lokalita či přidány další termíny)
  • Bylo ukončeno hlasování (a vytvořena událost s konečnýmm termínem události, více v článku Pozvánka na událost)