Jak vložit a upravit profilové foto

1. Přihlaste se na Lidé.cz

2. V pravém horním rohu stránky klikněte na svou přezdívku, který je zobrazena zelenou barvou
NEBO
V případě, že máte úzký monitor a přezdívku nevidíte, klikněte na Můj fotopříběh a ikonu Upravit profil


3. Stiskněte ikonu foťáku s popisem Nahrát profilové foto


4. Vyberte umístění fota ve svém počítači a výběr potvrďte


5. Pro posunutí fotku "chytněte" a posuňte do vyžadované pozice


6. Fotku můžete přiblížit pomocí posuvníku nebo tlačítek - a + (zobrazení se může v každém prohlížeči lišit)


7. Pro dokončení úpravy potvrďte pomocí Uložit
Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás