Import zaznamenané trasy

V mapě je možné zobrazit stopu (track) naměřenou na jiných zařízeních a uloženou ve formátu *.gpx.K nahrání záznamu stopy a jeho dalšímu používání vyberte v pravém dolním rohu Nástroje a následně volbu Import GPX. Z úložiště na vašem počítači vyberte příslušný *.gpx soubor. Dojde k automatickému načtení dat ze souboru a vizualizaci stopy nad mapou. Takto načtenou stopu je možné uložit do Moje mapy a následně i Sdílet.

  

POZOR!
Pro nahrání souboru pomocí funkce Import GPX jsou podporovány pouze GPX soubory obsahující záznamy "track".
Soubory obsahující zápisy "route" a "waypoint" podporovány nejsou a nelze je importovat.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás