O aplikaci Gisonline

GO logo
GisOnline představuje webové mapové prostředí pro práci s geoprostorovými daty. V prostředí této webové aplikace lze vytvářet vlastní projekty, kde lze využít nejen datovou základnu Mapy.cz (mapy a řadu jejich mapových informací), ale také veřejné přístupné informace a služby (např. data katastru, RUIAN, Cenia, ÚHÚL a další). Tyto mapové podklady a data lze v GisOnline navíc kombinovat s vlastními daty a dalšími datovými zdroji.
GisOnline umí nejen zobrazovat mapová data a popisné informace, ale je především aplikací pro vytváření řady různě variabilních úloh s mapami a informacemi nad nimi, jako jsou např.: různé evidence majetku města, tzv. pasporty, technické mapy, tabulky, statistiky, geografické mapové výstupy apod.

GisOnline propojuje data různých zdrojů a podoby, jako např. práce se šikmými snímky, s panoramatickými snímky, 3D světy v interakci s mapou a atributy vrstev apod. Informace o novinkách a příklady využití aplikace Gisonline naleznete na hlavní stránce projektu www.gisonline.cz.