Upoutávky na mobilu

Výsledky směřující na další služby Seznamu neboli upoutávky jsou doplněním fulltextového vyhledávání. Zobrazují se v případě, kdy na zadaný dotaz jsou nalezeny vhodné výsledky v dalších službách Seznamu.  Toto vyhledávání probíhá nezávisle na vyhledávání ve fulltextové databázi, ale upoutávky se zařadí na takovou pozici, na kterou mají z hlediska relevance nárok.

Podoba výsledku se liší v závislosti na službě, která výsledek dodává (v rámci jedné služby můžou mít výsledky i více různých podob). Kompletní přehled upoutávek naleznete na stránce Upoutávky.

Většina upoutávek má i v mobilní verzi shodný vzhled s klasickou verzí. V tomto článku jsou uvedeny pouze upoutávky, které se vzhledově liší.

Obrázky, Videa a Recepty

Upoutávky z těchto služeb jsou v mobilní verzi v podobě jednořádkového karuselu, kterým lze posouvat do stran, aniž by docházelo k posunu celé stránky.

Podoba upoutávky pro Obrázky

Obrázky - upoutávka

Podoba upoutávky pro Videa

Videa - upoutávka

Podoba upoutávky pro Recepty

Recepty - upoutávka

Sbazar, Sdovolená, Sauto, Sreality

Upoutávky z těchto služeb jsou v mobilní verzi jsou velmi podobné klasické verzi. Liší se šedým podbarvením a absencí obrázku.

Podoba upoutávky pro Sbazar

Sbazar - upoutávka

Podoba upoutávky pro Sdovolená

Sdovolená - upoutávka

Podoba upoutávky pro Sauto

Sauto - upoutávka

Podoba upoutávky pro Sreality

Sreality - upoutávka

Karusely

Karusel pomáhá s orientací a výběrem souvisejících dotazů v konkrétním tématu. Zobrazuje se přímo pod vyhledávacím polem. Odpovídá pouze v případě, kdy má přidanou hodnotu pro uživatele, např. výběr receptů nebo jedlých hub. Mobilní verze se od klasické liší umístěním obrázku. Karuselem lze posouvat do strany bez posouvání celé stránky.

Karusel s recepty

Karusel s recepty

Karusel s jedlými houbami

Karusel s jedlými houbami

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás