S-rank

Co je to S-rank?

S-rank stránky je veličina, která by měla vyjadřovat důležitost každé stránky na českém webu. Počítá se zejména z odkazové sítě algoritmem, který zohledňuje jednak to, odkud na stránku odkazují zpětné odkazy, ale i to, kam ze stránky vedou dopředné odkazy.

Jaký je přínos S-ranku pro řazení výsledků vyhledávání?

S-rank je orientační hodnotou „oblíbenosti“ stránky. Z této hodnoty nelze odvozovat předpokládané pořadí ve výsledcích vyhledávání. Není nic neobvyklého, že stránka s vyšším S-rankem má nižší pozici než stránka s S-rankem nižším. Výsledná relevance vzhledem k zadanému dotazu se počítá z mnoha kritérií a S-rank je jen jedním z nich.

Jak přesně se S-rank počítá?

Přesný výpočet S-ranku není veřejný. Počítá se váženou nelineární kombinací různých veličin, v nichž výrazně převažují off-page faktory. Výpočet hlavního zdroje ranku se podobá známému algoritmu Hubs & Authorities, ale je upraven tak, aby dával smysl i pro netematické množiny stránek.

Můžu zjistit S-rank své stránky?

Zjistit S-rank své stránky můžete pouze přibližně pomocí Seznam Lišticky, kterou lze nainstalovat do prohlížeče Internet Explorer nebo Mozilla Firefox. Odvozená hodnota S-ranku právě prohlížené stránky se vám zobrazí v ukazateli S-rank. Tento údaj ovšem nemá primárně sloužit webmasterům ke zjišťování S-ranku jejich stránek. Hlavním účelem ukazatele je poskytnout uživatelům informaci o důvěryhodnosti prohlíženého webu. Pamatujte, že údaje jsou pouze přibližné a nemusí být vždy zcela aktuální.

Jakých hodnot může S-rank nabývat?

S-rank stránky může mít hodnotu od 0 do 10.

Klesl mi S-rank, co s tím?

Hodnota S-ranku je aktualizována v pravidelných intervalech. Hodnota, kterou lze odečíst v nástrojové liště Seznamu, je pouze přibližná a nemusí být vždy zcela aktuální.

S-rank se počítá z odkazové sítě a jeho časté změny v závislosti na skupině odkazů zahrnutých do výpočtu jsou přirozené. Navíc je tato hodnota poměrná – pokud výrazně vzroste počet odkazů webu, který má S-rank 10, jeho S-rank zůstane stejný, ale sníží se všem ostatním stránkám.

Jak svým stránkám zvýším S-rank?

S-rank se počítá automaticky a jeho zvýšení není snadné dosáhnout. Snažte se, aby na vaše stránky vedly odkazy z jiných stránek. Sami odkazujte na tematicky související stránky na jiných webech.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás