Podpůrné funkce


Po zadání dotazu, který obsahuje pravopisnou chybu nebo je URL adresou, automaticky se aktivuje jedna z následujících funkcí:

Oprava překlepů

Návrh opravy překlepu

Pokud zapíšete a odešlete dotaz, o kterém si myslíme, že obsahuje překlep, systém automaticky navrhne opravené znění dotazu a zobrazí zprávu „Nechtěli jste hledat …?“ (na místě tří teček bude navrhovaná oprava dotazu). Opravy jsou připravovány automaticky na základě toho, co uživatelé sami opravují. Může se však stát, že systémem navrhovaná oprava není správná (především u specializovaných dotazů). Systém může navrhnout opravu i u cizojazyčných slov, přestože jsou zapsaná správně.

Ukázka opravy překlepů

oprava překlepů

Automatická oprava překlepu

Pokud zapíšete a odešlete dotaz, o kterém jsme si dostatečně jisti, že se jedná o překlep, systém jej automaticky opraví a zobrazí výsledky pro opravený dotaz. Na provedenou automatickou opravu budete upozorněni prostřednictvím zprávy „Hledali jsme …“ (na místě tří teček bude automatická oprava dotazu). Může se však stát, že provedená automatická oprava není správná. v tomto případě můžete dotaz vyhledat v původním znění kliknutím na odkaz za zprávou „Přesto můžeme hledat“.

Ukázka automatické opravy překlepů

automatická oprava překlepů

Je-li vyhledávaný dotaz tvořen doménou či URL, může být zobrazen navigační tip formou otázky „Nechtěli jste navštívit …?“ (na místě tří teček bude navrhovaná URL). Navigační tip se zobrazuje v případě, kdy uživatel zadá URL adresu do vyhledávacího pole.

Ukázka navigačního tipu

Navigační tip
Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás