Struktura webové stránky

Dobře vytvořená webová stránka se zobrazí uživateli čitelně i s vypnutými styly. Dosáhnete toho dodržováním základních pravidel pro strukturu stránky, zejména správným používáním HTML tagů.

Příklad – základní struktura HTML stránky

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta ... >
    <title>Titulek stránky</title>
  </head>
  <body>
    Obsah stránky
  </body>
</html>

Význam použitých značek:

 • <!DOCTYPE html> – deklaruje typ dokumentu;
 • <html> – definuje samotný dokument;
 • <head> – definuje hlavičku dokumentu;
 • <meta> – definuje nejrůznější meta tagy (robots, description aj.);
 • <title> - používá se pro titulek stránky;
 • <body> – obsahuje vlastní obsah stránky.

Tag <!DOCTYPE> určuje verzi HTML nebo XHTML, která je v dokumentu použita. Musí být vždy na prvním místě, tedy před tagem <html>. Pro každý (X)HTML standard se používá trochu odlišná deklarace (viz seznam na stránkách konsorcia W3C).

Při tvorbě obsahu stránky je dobré dodržovat správnou hierarchii nadpisů, zvýrazňovat text pomocí tagů k tomu určených, odstavce vyznačovat párovým tagem <p> apod. Veškerý vzhled se snažte tvořit pomocí kaskádových stylů (CSS).

TIP

Pokuste se tvořit validní stránky. Pokud jsou totiž stránky plné chyb, hrozí, že robot obsah stránky špatně pochopí, případně se k němu vůbec nedostane. Validitu stránek si můžete prověřit pomocí validátoru konsorcia W3C.

Dále doporučujeme dbát na velikost výsledného html dokumentu, který se zobrazuje uživateli po vygenerování dynamického obsahu. Dokumenty, jejichž zdrojový kód přesahuje 1 MiB (1 048 576 bytů), SeznamBot ignoruje a nemohou být indexovány. Tomu lze předejít optimalizací jejich kódu, případně rozdělením obsahu mezi více menších stránek.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás