Čeho se při optimalizaci vyvarovat

Při optimalizaci webu je doporučeno vyvarovat se tvorbě webspamu a používání zakázaných či nevhodných optimalizačních technik. Není bezpečné předpokládat, že neuvedení konkrétní podvodné techniky na této stránce znamená souhlas společnosti Seznam.cz, a. s. s ní.

Mezi webspam patří:

Mezi zakázané optimalizační techniky patří:

Mezi nevhodné optimalizační techniky patří:


Spam, zakázané i nevhodné optimalizační techniky jsou posuzovány poloautomaticky a mají jasně daná pravidla, která nelze ovlivňovat.

POZOR

Je-li stránka vystavena postihu, tento postih automaticky nezaniká ve chvíli, kdy je technika ze stránek odstraněna, ale ještě nějakou dobu trvá – doba trvání postihu je závislá na typu použité techniky.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás