Formulář jsem vyplnil správně, heslo jsem však nedostal, proč?

Běžně se můžete dostat do situace, kdy odpovídáte na kontrolní otázky dle pravdy a svého nejlepšího přesvědčení a přesto je výsledkem zamítavá odpověď. Ptáte se pak, jak je to možné, že někdo odpovídá správně a přesto nedostane nové heslo?

Vyhodnocení žádosti o nové heslo probíhá porovnáním údajů zadaných uživatelem ve formuláři s údaji uvedenými ve schránce či u účtu. To, zda údaje odpovídají realitě, je při posuzování žádosti o nové heslo nepodstatné! Takové skutečnosti ani nedokážeme posuzovat. Důležitá je pouze shoda údajů zadaných do formuláře s údaji zadanými v nastavení účtu a ve schránce.

Příklad:
  • Uživatel Láďa má e-mailovou schránku lada.hlava@seznam.cz.
  • Při registraci jako odpověď na kontrolní otázku „Rodné příjmení matky“ uvedl odpověď „Franta peče housky“, k tomu se rozhodl uvést falešné datum narození „1966“.
  • Uživatel Láďa spokojeně používá po dobu půl roku svou e-mailovou schránku.
  • Láďa si po půl roce zakoupil nový počítač a starý odvezl k recyklaci. Nový počítač funguje skvěle, má však jednu nevýhodu, nepamatuje si totiž hesla, která měl Láďa uložená ve starém počítači. Vzhledem k tomu, že si je nepamatuje ani uživatel Láďa, nastává situace kdy je nucen vyžádat si heslo.
  • Láďa použije formulář pro vydání nového hesla a do formuláře zadá jako odpověď své skutečné datum narození „1989“ a rodné příjmení matky „Sumcová“.
A výsledek? Láďovo snažení bude v tomto případě samozřejmě neúspěšné a systém mu zašle zamítavou odpověď. Přitom stačilo vyplnit skutečnosti odpovídající údaje.
 

Jak situaci řešit?

Pokud potřebujete obnovit heslo k účtu pomocí kontrolní otázky, protože účet nemá ověřené záchrané kontakty, a neznáte ani odpověď na kontrolní otázku ani rok narození, situace je bohužel neřešitelná. Heslo nebude možné v takové situaci obnovit žádným způsobem.

Aby byla žádost vyhodnocena kladně, musí být alespoň kontrolní otázka nebo rok narození správně. Nesprávný údaj pak musí být nahrazen dostatečným popisem schránky (e-mailové adresy, kam byla odesílána pošta, názvy složek a štítků, vzhled schránky).
 

 

Užitečné odkazy

 

Časté dotazy k obnově hesla


 
Pomohl Vám tento článek? Ne