Formulář jsem vyplnil správně, heslo jsem však nedostal, proč?

Běžně se může uživatel dostat do situace, kdy odpovídá na kontrolní otázky dle pravdy a svého nejlepšího přesvědčení a přesto je výsledkem zamítavá odpověď. Vzniká tedy spontánní otázka, jak je to možné, že někdo odpovídá správně a přesto nedostane nové heslo?

Před odpovědí na tuto otázku je třeba si uvědomit, jak se vlastně vyhodnocuje, kdo je oprávněným uživatelem účtu a jaké údaje se k tomu využívají.

Uživatelem účtu je každá osoba s odpovídající kombinací jména a hesla, popřípadě znalá odpovědi na kontrolní otázku a data narození (pro jednodušší orientaci vynecháme alternativní ověření pomocí doplňkových údajů) či mající přístup k ověřené e-mailové adrese či ověřenému telefonnímu číslu.

Vyhodnocení žádosti o nové heslo probíhá porovnáním údajů zadaných uživatelem ve formuláři s údaji uvedenými ve schránce či u účtu.

Předchozí věta je, přes svou jednoduchost, klíčem k odpovědi na otázku „Proč uživateli, který uvádí pravdivé údaje, není vydáno nové heslo?“. Nové heslo není vydáno v případě, že údaje uvedené ve formuláři nesouhlasí s údaji uvedenými ve schránce či účtu. To zda údaje korespondují s realitou je při posuzování žádosti o nové heslo nepodstatné, důležitá je pouze shoda údajů žadatele a údajů zadaných v rámci účtu.

 

Pro ilustraci uvedeme krátký příklad výše popisované situace.

Uživatel Láďa má emailovou schránku lada.hlava@seznam.cz. Při registraci jako odpověď na kontrolní otázku „Rodné příjmení matky“ uvedl odpověď „Franta peče housky“, k tomu se rozhodl uvést falešné datum narození „1966“. Uživatel Láďa spokojeně používá po dobu půl roku svou emailovou schránku. Láďa si po půl roce zakoupil nový počítač a starý odvezl k recyklaci. Nový počítač funguje skvěle, má však jednu nevýhodu, nepamatuje si totiž hesla, která měl Láďa uložená nesvém starém počítači. Vzhledem k tomu, že si je nepamatuje ani uživatel Láďa, nastává situace kdy je nucen vyžádat si heslo. Láďa použije formulář pro vydání nového hesla a do formuláře zadá jako odpověď své skutečné datum narození „1989“ a rodné příjmení matky „Sumcová“.

Výsledek Láďova snažení bude v tomto případě samozřejmě neúspěšný. Přitom stačilo vyplnit realitě odpovídající údaje. 

 

Vyplnění takových údajů, které si bude uživatel pamatovat i po několika letech, je investicí do budoucna. Těch několik málo sekund, jenž se mnoho uživatelů snaží ušetřit dnes, se může stát fatální překážkou mezi nimi a jejich schránkou. Investujte tedy do své budoucnosti a věnujte vyplnění těchto údajů dostatek času. Na závěr si vždy položte otázku „Budu si tyto údaje pamatovat i za dva roky?“.

 

 

Užitečné odkazy:

Formulář pro nastavení nového hesla.

Jak postupovat při vyplňování formuláře na zapomenuté heslo.

Jak zažádat o zaslání odkazu pro nastavení nového hesla na ověřený email.

Jak zažádat o zaslání PIN kódu na ověřený telefon.

 

Pomohl Vám tento článek? Ne