Pravidla pro video

Video
Firemní video umožňujeme zobrazit v galerii klientům tarifu, pokud spadáte do daného tarifu viz zde. Video prezentace firmy se zobrazuje v galerii firemní karty a firemního profilu,  tedy v hledání na Seznam.cz a na službě Firmy.cz. 
 
Obsah videa může popisovat činnost firmy, její podnikání, i její konkrétní projekty, provozované služby či produkty. 
 
  • Video je v odpovídající kvalitě a obsahuje zvukovou stopu 
  • Řeč na videu musí být rozpoznatelná a slyšitelná 
  • Obsah nesmí odporovat dobrým mravům
  • Obsah videa nepoškozuje konkurenční firmu 
  • Hudební podkres či video samotné neporušuje autorská práva
  • Za video není považován sled záběru převážně textových záběrů (např. typu prezentace) 
  • Video může sloužit jako prezentace produktu, nesmí však být zaměnitelné s bannerem (tzn neobsahovat prvky tlačítek, být opakující se smyčkou atd) 
  • Video může obsahovat logo klienta nebo vodoznaky editorských nástrojů 
 
Velikost videa je omezená na 1GB - velikost  přímo ovlivňuje dobu nahrávání videa v administračním rozhraní. Doporučujeme nepřesahovat délku videa 5 minut, delší videa mají menší šanci být přehrána uživatelem až do konce. 
 
Obsah videa podléhá schvalovacímu procesu na straně katalogu Firmy.cz. 
 
Případně nás kontaktujte prosím na lince: +420 234 694 415 / volba 2.