Pravidla pro úvodní fotografie

 Úvodní fotografie

Co musí úvodní fotografie splňovat:

  • minimální rozměr 1200x800px (při větších rozměrech můžeme upravit na Katalogu v případě malé fotografie upravovat nelze z důvodu zhoršené kvality)
  • formát .JPG, .JPEG, .PNG
  • orientace fotografie pouze na šířku
  • nesmí být graficky doupravována (doplněné logo firmy, signatura, šipky, výřezy budov, fotografické koláže, doplňování jakýchkoliv prvků do fotografie, atd. )


Jako fotografii provozovny lze použít:
 
1) Fotografii ilustrující obor podnikání firmy, činnost pracovníků nebo poskytované služby

  
   Kadeřnictví - ilustrace oboru podnikání                             Tesařské práce - činnost pracovníků

                                                 
                                             Poskytování daňového poradenství - poskytovaná služba 2) Fotografii jednoho nebo více produktů, která je focena v kontextu činnosti nebo v prostředí, ve kterém se běžně tento produkt používá.

  
                Internetový obchod s nářadím pro kutily                       Internetový obchod se sportovní obuví

   
Neschvalujeme
Fotografie výrobků vytržené z kontextu, ve kterém se běžně používají. Fotografie výrobků na bílém pozadí, apod.

  

       Internetový obchod s řetězovými pilami                            Internetový obchod s drogistickým
       fotografie na jednotném bílém pozadí                                zbožím - produkt v jiném prostředí,
                                                                                                       než kde se běžně používá


Fotografické služby - na fotografii musí být
fotograf při činnosti zachycen.3) Pohled na budovu zvenčí, na které je rozpoznatelný vchod.

  
                    Budova s vchodem                                           PC vizualizace budovy

Jednotnou vizualizaci provozovny důrazně nedoporučujeme využívat pro celé řetězce prodejen. V případě výpisu více poboček firmy snižuje jednotná vizualizace proklikovost poboček a zhoršuje uživateli výběr i uživatelský zážitek.
Místo jednotné vizualizace doporučujeme použít například reálné fotografie interiéru provozoven, oblast pokladen, pohled na vchod provozovny a podobně.Neschvalujeme

 

                Budovu focenou z podhledu                                           Fotografie, ze které není patrné,
                  bez rozpoznatelného vchodu                                             ve které budově firma sídlí    
         
                   Přesvícená fotografie                       Fotografie budovy focená nad hranicí prahu vstupních dveří

 

4) Interiér provozoven / místo, kam klienti přicházejí na setkání.

  
                                Recepce                                                       Interiér prostoru fitness 

 

                             Čekárna u lékaře                                                      Regál v prodejně  

Neschvalujeme
Regály, na kterých jsou jasně rozpoznatelné ceny, slevy, akční nabídky a podobně.

                              
Restaurace

U restaurací doporučujeme zvolit jako úvodní fotografii interiér restaurace. Je možné také zvolit produkt charakterizující druh kuchyně, která se v restauraci podává.

  
                            Interiér restaurace                                       Raut v kontextu prostředí restaurace

                                            
                                         Hamburger jako konkrétní produkt zasazený v prostředí                    

                                                  restaurace specializující se na hamburgery

Neschvalujeme

                                                     

                           Fotografii jídla mimo kontext prostředí, kde se běžně vyskytuje. Viz pravidlo 2
5) Fotografii firemního vozu s polepem.
V případě polepu vozidla je nutné vozidlo na fotce rozpoznat, nemusí být vyfocené celé. Vozidlem je brán jakýkoli prostředek na kolech či plavidlo (případně horkovzdušný balón). Bez polepu schvalujeme taxi, autobus bez řidiče a stavební techniku. Nezaměňovat s reklamou! Polep musí být jasně identifikovatelný s danou firmou.

  
               Fotografie s polepem vozidla                                 Stavební technika bez polepu

                                       

                                                                 taxi bez polepu

Neschvalujeme

                              
                                      Polep odkazující na jiný předmět podnikání firmy 
                                                   (v tomto případě reklama firmy AAA) 
                              
                                             Není jasné, že se jedná o polep vozidla,

                                                         je třeba vozidlo rozpoznat
  6) Fotografie pro e-shopy
E-shop může kromě výše zmíněných použít ilustrační fotografie znázorňující on-line obchodování. Do takové fotografie může vložit své čitelné logo v odpovídající kvalitě, které nepřesáhne 20% velikosti fotografie.

  


Dále může použít fotografii zachycující práci s počítačem nebo mobilním zařízením, na kterém lze rozpoznat screen
e-shopu. Samotné zařízení nesmí přesáhnout více než 60 - 70% prostoru na fotografii.

                       

                                                   
 

7) Pokud je podnikání provozováno v jiném místě než je sídlo provozovny, tak fotografie, kde a jak probíhá (dětský tábor, cirkus apod.)

                                   
                                                     
Dětský tábor, cirkus apod.

8) Letecká fotografie
Tento typ fotografie doporučujeme využít například u rekreačních zařízení, sportovních areálů, SKI areálů, rozsáhlých výrobních areálů a podobně.

                      
                                                               Golfová hříště
 
                      
                                                              Minigolfová hříště

                      
                                                            Rekreační střediska


Neschvalujeme

                     

                       Fotografie, kde nelze jednoznačně určit kde má firma provozovnu
9) Screenshot webu
Screenshot webu jako úvodní fotografie, které nemají zadanou fotografii provozovny a jsou zařazeny v následujících kategoriích. Screenshot bude zobrazen na službách Firmy.cz, Mapy.cz a ve firemním boxíku na homepage Seznamu.
Ve firemních upoutávkách v Seznam hledání se náhled webu nezobrazuje.

Případně nás kontaktujte prosím na lince: +420 234 694 415 / volba 2.