Pravidla obdélníkového loga

Obdélníkové logo pro Dynamický banner a Dynamický retargeting Skliku
Formát loga: obrázkové, typografické či kombinované. Formát PNG. Pokud logo nepokrývá celý formát je nutné použití pozadí. Nelze vkládat loga, která porušují autorská práva, koláže či fotografie. Logo se bude zobrazovat v reklamách Sklik cílených přes Dynamický retargeting a Dynamický banner.
Logo pro dynamický retargeting musí mít rozměr přesně 200x100px.

Případně nás kontaktujte prosím na lince: +420 234 694 415 / volba 2.