Pravidla firemního loga a firemní ikony

Firemní logo
Formát loga: obrázkové, typografické či kombinované. Nelze vkládat loga, která porušují autorská práva, koláže či fotografie. Vkládání složenin log je možné v případě, že se tím firma prezentuje na svém webu, případně v jiných marketingových materiálech, nutné v tomto případě doložit. Případně loga, která nevyplňují celý prostor šíře, nebo obsahují časový údaj, který není časově stálý a není součástí loga. Logo se u firemního profilu zobrazí v případě, že máte profil Seznam naplno.
Pozadí loga bílé případně může být použita firemní barva.
Logo firmy musí mít minimální rozměr 140×140px


          20604622_122331798395626_5954374092069454916_n11.png 
     Logo na bílém podkladu nebo                       Logo na tmavém podkladu, který
           dle barvy brandu                                       odpovídá barvě brandu (URL)


                                       
logo Mira.jpg
                                              Logo na bílém podkladu
                                               nebo dle barvy branduNeschvalujeme
hlavni_logo_obrnapozadi.png  moje2.png
Obrázek (fotografie) na pozadí loga                           Nekvalitní nebo zdeformovaná loga


Bez názvu_kolaz.png  
      Loga různých značek či koláže log                       Logo vyříznuté přímo z webu firmy


Firemní ikonka pro Mapy.cz
Ikona se zobrazí, jen pokud využíváte Seznam naplno a investujete ve stanovené výši v souladu s produktovým listem.
 
Formát ikony musí být PNG s průhledným pozadím.
Pro lepší vizuální zážitek bude ikona v mapě automaticky obalena bílým okrajem a šedým stínem.
Grafický design pro základní i dobrovolný formát ikonky musí být shodný. Rozdílné ikonky nebudou schváleny.
Ikonky také musí odpovídat firemní identitě.

Ikonka zobrazená na Mapy.cz

Schvalujeme                                                                                       
  
Ikonka dle firemní identity,
bez další úpravy


Neschvalujeme

Ikonka s přidaným stínem

Ikonka doplněna o objekt

Základní formát
Ikona firmy musí mít přesný rozměr  72 x 72px.

Dobrovolný formát
Dobrovolný formát slouží k tomu, aby se nesnížila kvalita při automatickém zmenšení původního, základního, formátu.
Ikona firmy musí mít přesný rozměr  16 x 16px.

Společnost Seznam.cz provádí kontrolu vložených fotografií pouze z hlediska splnění shora uvedených kritérií, která mají technický charakter. Společnost Seznam.cz v neprovádí kontrolu souladu fotografie a jí zachyceného obsahu s právními předpisy. V případě, že společnost Seznam.cz zjistí, že fotografie či její obsah jsou v rozporu s právními předpisy, vyhrazuje si Seznam.cz právo fotografii dočasně či trvale odstranit ze serveru Firmy.cz a zároveň, v takových případech společnost Seznam.cz, postupuje v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Případně nás kontaktujte prosím na lince: +420 234 694 415 / volba 2.