Pravidla pro firemní profily

Pravidla pro firemní profily na Seznamu

 

Na Firmy.cz můžete přidávat pouze firmy s aktivní činností působící na území ČR.

Chcete vložit firmu, která nemá IČO? Kontaktujte info@firmy.cz. Více informací o vložení firmy bez IČO naleznete zde.


Název firmy a obchodní název

Název a právní formu uveďte tak, jak stojí ve Veřejném rejstříku, Živnostenském rejstříku či Rejstříku ekonomických subjektů.

Doporučujeme se prezentovat pod obchodním názvem, který používáte na trhu (např. v reklamních materiálech). Firma musí být dle názvu rozpoznatelná.

Obecný název Pekařství nestačí. Doplňte ho konkrétním jménem, např. Pekařství Novotný.
Pokud obchodní název obsahuje výpis klíčových slov nebo název obce (či jiného místa), potřebujeme doložit, že se jedná o pevnou součást názvu (na vizitkách, foto a dalších materiálech), např. „František Skalický – voda – topení – koupelny“ nebo „4kolky Zlín“.

Dokládat název nemusíte v případě, že nemáte webové stránky, vizitky ani jiné reklamní materiály a zároveň jde o název, podle kterého lze provozovnu identifikovat, nebo je tento obchodní název obecně známý mezi veřejností (např. „Občerstvení u trati“).

Kategorie

Každý profil můžete zařadit do více kategorií, odpovídají-li činnosti firmy. Pro profil Seznam zdarma budeme vydávat tu nejrelevantnější. U profilu Seznam naplno se budou u firemního profil zobrazovat všechny relevantní kategorie.

Zařazení některých firem a institucí do kategorií vyžaduje povinné registrace.
 • Pracovní agentury musejí být registrované u Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Lékárny u Státního ústavu pro kontrolu léčiv
 • Soudní exekutoři v registru Exekutorské komory
 • Školy na Ministerstvu školství
 • Daňoví poradci a certifikovaní účetní v Komoře daňových poradců
 • Advokáti v Advokátní komoře
 • Lázně ve Svazu léčebných lázní ČR nebo v Registru zdravotnických zařízení
 • Autorizovaní architekti v České komoře architektů
 • Mezi Certifikované archivy lze zařadit pouze archivy, které mají akreditaci udělenou Ministerstvem vnitra
 • Společnosti, které poskytují sázkovou/loterijní hru, dále kasina, herny a jiné podniky, které hazardní hry provozují, musí mít povolení od Ministerstva financí ČR
 • Firmy zajišťující likvidaci vozidel na portálu Ministerstva Životního prostředí v přehledu zařízení MA ISOH
​​​​​
 

Kategorie, které nebudou relevantní k činnosti firmy nebo budou odporovat pravidlům pro firemní profily, jsme nuceni z vašeho profilu odstranit.
 

E-shopy

Internetový a zásilkový prodej patří do kategorií v sekci Nakupování na internetu.
Webová stránka musí:
být v češtině nebo slovenštině
obsahovat IČ prodávajícího nebo přesný název, podle kterého jde firmu identifikovat v ARES
obsahovat obchodní podmínky
uvádět nabídku zboží s cenami v Kč
v profilu musí být uveden funkční telefon, nebo e-mail a kontaktní adresa v ČR
• obsahovat košík (případně objednávkový formulář) 
 
Provozujete e-shop i kamennou prodejnu? Můžete:
mít 1 profil, který zařadíte do kategorií pro e-shopy i kamenné prodejny (v případě profilu Seznam naplno)
založit zvlášť 2 profily (jeden bude pouze pro e-shop s online kategoriemi a druhý pro prodejnu s kategoriemi pro kamenné provozovny)
 
Název e-shopu
E-shopy se mohou prezentovat pomocí obchodních názvu viz výše a také v podobě jejich domény.

Máte víc e-shopů? Do Firem.cz můžete vložit všechny, pokud:
 • zařadíte každý do jiné kategorie (do stejné kategorie lze zařadit maximálně 5 e-shopů a jen tehdy, mají-li odlišné domény)
 • se nejedná o podstránku http://www.seznam.cz/hracky nebo subdoménu http://hracky.seznam.cz
 

Nekomerční instituce

U nekomerčních institucí a úřadů (např. církevní instituce nebo neziskové organizace), které jsou zařazené pouze ve zde vyjmenovaných kategoriích, nebo jejich podkategoriích, zobrazíme více informací ve firemním profilu (až 5 telefonních čísel a emailů, více kategorií, fotografií a logo, Nabídky, Ace a Události), i když nemají aktivní aukci.


Popis činnosti

Sepište to hlavní, co firma nabízí, čím se zabývá. Použijte celé věty. Snažte se použít klíčová slova, která člověk píše do vyhledávače, když hledá vaše produkty/služby.

Máte na to maximálně 300 znaků včetně mezer a interpunkce. Popis musí být v českém jazyce.

Buďte:
 • věcní – nepoužívejte prázdné fráze jako „vše, co jste kdy chtěli vědět o…“, „přijďte se přesvědčit sami“
 • popisní, ne reklamní – nepoužívejte slogany, výzvy, vykřičníky, neposouditelnou chválu, např. „vyráběné naší nepřekonatelnou špičkovou technologií“, nebo superlativy, které hodnotí vlastnosti firmy, nebo produktů („naše firma je nejlepší“, „máme nejlevnější okna na trhu“…)
 • nadčasoví – uvádějte pouze informace, které se nemění v čase, takže žádné „již 10 let na trhu“, „nově zrekonstruovaný“

Nepoužívejte:
 • tázací, rozkazovací a zvolací věty
 • celá slova velkými písmeny (kromě oficiálních názvů a zkratek)
 • zkrácená slova (např. „el.“ místo „elektrický“)
 • ceny a slevy
 • konkurenci
 • údaje obsažené jinde v profilu
 • pokud vykonáváte svoji činnost i v jiné lokalitě než je sídlo nebo pobočka vaší firmy, můžete upřesnit působnost firmy a poboček, ubytovací zařízení a restaurace můžou i v popisu zopakovat, kde stojí
 

URL – adresa WWW stránek

K firemnímu profilu můžeme vložit až 5 URL adres. Jako hlavní URL vkládáme základní tvar WWW stránek a tvar bez přesměřování (redirect). Dále můžeme vložit odkazy na podstránky. Počet URL adres se zobrazuje podle zvoleného tarifu. V případě uvedení odkazu na podstránku pak klient ručí za aktuálnost a funkčnost daného odkazu.
URL uvádíme s „www“ před doménou, pokud v tomto tvaru funguje.
Webové stránky musí obsahovat IČO, název firmy nebo jméno dle Živnostenského rejstříku a platné kontakty. K prezentaci Vaší firmy můžete rovněž využít odkaz na Facebookové stránky, ze kterých bude patrný provozovatel.

 

V případě uvedení odkazu na podstránku pak klient ručí za aktuálnost a funkčnost daného odkazu.
URL uvádíme s „www“ před doménou, pokud v tomto tvaru funguje.
Webové stránky musí obsahovat IČ, název firmy nebo jméno dle Živnostenského rejstříku a platné kontakty. K prezentaci Vaší firmy můžete rovněž využít odkaz na Facebookové stránky, ze kterých bude patrný provozovatel.

Více informací o pokročilém nastavení pro sledování výkonnosti najdete zde.

Adresa firmy

Zadejte přesnou adresu provozovny firmy, aby vás uživatelé našli v tom správném regionu. Je vaše firma na místě, které se hůře hledá? Přidejte do kolonky „Doplňující kontaktní údaj“ upřesňující informace, které zákazníkům pomohou, aby nebloudili (např. 5. patro, vstup z ulici Husova, aj). Do „doplňujícího kontaktního údaje“ nepatří informace, které nesouvisí s upřesněním adresy, např. parkování v ulici, na uvedené adrese se nachází sídlo firmy, aj.

Máte jakékoli potíže se zadáním adresy? Dejte nám o tom vědět přes Mapy.cz "Nahlásit chybu“.


Firma může, podle oboru zařazení, využít bodu zájmu (poi bod). Bod zájmu se zobrazuje jako samostatná ikona na Mapy.cz.

Pobočky
Máte několik fyzických poboček, kde vás a kontakty na vaši firmu klient najde? Klidně vytvořte každé samostatný profil.
Pokud se nejedná o klasickou kamennou prodejnu, je nutné, aby daná adresa byly zapsána v RŽP, popř. byla pobočka viditelně označena v terénu. Na dané adrese tedy musí být štítek s názvem firmy a kontaktem (tel. Číslo, e-mail).
Provozujete-li více činností na stejné IČ, můžete je uvést jako samostatný firemní profil. U takového firemního profilu se musí činnosti výrazně lišit a také se nesmí duplikovat s ostatními firemními profily.

Kontaktní údaje

Můžete zadat až 5 telefonních čísel (s předvolbou pro ČR +420, pro SR +421) a 5 e-mailových adres. U profilu Seznam zdarma se ve firemním detailu zobrazuje jeden telefon a jeden e-mail.

Otevírací doba
U profilu je možné nastavit odlišnou otevírací dobu pro různá období, svátky a další provozní výjimky. Poznámka u otevírací doby slouží pouze pro doplnění informací k otevírací době.

Sociální sítě
K profilu lze vložit vybrané sociální sítě (Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, Twitter, LinkedIn). Z profilu na sociální síti musí být jasně rozpoznatelné, že se jedná o profil dané firmy. Sociální sítě se zobrazují pouze u firem, které využívají Seznam naplno. Počet odkazů na sociální sítě se zobrazuje podle zvoleného tarifu (více zde) .

Ikonka s názvem sociální sítě, musí vždy odpovídat URL odkazu.
URL odkaz na sociální síť musí být funkční a klient ručí za jeho správnost. Je doporučeno odkazovat na otevřené účty, kde není potřeba registrace uživatele.
V případě, že firma nemá vyplněné webové stránky firmy, ale má vyplněnou sociální síť Facebook.com bude jako webová stránka firmy použit odkaz na facebookový profil firmy.
 
Vlastní rezervační formulář pro ubytování
V rámci profilu Seznam naplno lze přidat vlastní rezervační formulář. Odkaz vždy musí směřovat na stránku, odkud si klient rovnou ubytování zarezervuje.

 

Úvodní fotografie, loga pro firemní profily
Kompletní pravidla pro grafiku firem naleznete zde

 
Hodnocení
Prozrazují kvalitu firmy a spokojenost zákazníků.
Hodnotit firmu může pouze uživatel přihlášený do uživatelského účtu Seznam.cz. Kompletní pravidla pro hodnocení naleznete zde.
Výsledné hodnocení se zobrazuje pomocí hvězdiček.
Majitel firmy může na každou recenzi reagovat dle těchto pravidel.
Recenze i reakce na ně podléhají zpětnému schvalování katalogem.

Nabídky a události
Firmy s firemním profilem Seznam naplno mohou na svém profilu zaujmout potenciální zákazníky či návštěvníky svými akční nabídkami, běžnými nabídkami či událostmi.

Nabídky a události podléhají obecným pravidlům pro reklamu na Seznam.cz.
Podrobná pravidla pro zadávání nabídek a událostí najdete v sekci “Nabídky a události”.
 
 
 
Konečnou podobu neplaceného firemního profilu určují administrátoři katalogu Firmy.cz a vyhrazují si právo upravit jeho konečné znění a umístění.